เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

มูลนิธิข้าวฯ คัดพันธุ์พื้นเมือง สร้างตลาดขายข้าวเป็นยา

07 กันยายน 2560
3,118
ในขณะที่นโยบายเพิ่มรายได้ชาวนาด้วยการเพิ่มมูลค่าข้าวป้อนตลาดนิชมาร์เกต (Niche Market) หรือตลาดเฉพาะของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยังไม่สามารถจับต้องให้เห็นเป็นรูปธรรมได้ มูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จับมือกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ และมหาวิทยาลัยมหิดล จัดประกวดข้าวพันธุ์พื้นเมือง คัดหาข้าวพันธุ์ดี มีคุณค่าทางโภชนาการสูง สร้างตลาดข้าวเพื่อสุขภาพเป็นการเฉพาะ
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานมูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เผยว่า ด้วยประเทศไทยมีข้าวพื้นเมืองพันธุ์ดีๆกระจายอยู่ทั่วไป สามารถนำมาผลิตเป็นข้าวจำเพาะขายเป็นสินค้าชุมชน เพิ่มรายได้ให้กับชาวนาได้เป็นอย่างดี แต่ที่ผ่านมา เรากลับมัวแต่เน้นผลิตเพื่อให้ได้ปริมาณมากเป็นหลัก เลยทำให้เกิดปัญหาราคาตกต่ำ กลายเป็นปัญหาที่ชาวนาได้รับผลกระทบโดยตรง
ดร.สุเมธ

"ข้าวพื้นบ้านของไทยถึงจะเป็นของเก่าแต่มีคุณค่า เราควรเก็บรวบรวมสายพันธุ์ข้าวพื้นเมืองให้คงอยู่ นำมาผลิต แม้จะได้ปริมาณน้อย แต่สามารถขายได้ราคาสูง เพราะทำเป็นข้าวตลาดพิเศษได้ ข้าวเพื่อสุขภาพ ข้าวเป็นยา อย่างข้าวสังข์หยดพัทลุง เหมาะกับสังคมผู้สูงวัยเพราะมีธาตุเหล็กสูง ช่วยลดความเสี่ยงไม่ต้องพึ่งยารักษาโรค หรือข้าวลืมผัว ข้าวปิ่นแก้ว เกือบทุกพันธุ์มีสารกาบาสูงทำให้อารมณ์ดี เหมาะกับคนยุคที่มีความเครียดสูง"
ดร.สุเมธ เผยอีกว่า เพื่อให้การคัดพันธุ์ข้าวพื้นบ้านมาพัฒนาเป็นสินค้าตลาดเฉพาะเป็นไปได้เร็วขึ้น มูลนิธิข้าวไทยจึงได้ร่วมกับข้าวตราฉัตร จัดประกวดเรียงความในหัวข้อ "เรื่องเล่าข้าวพื้นเมือง เพื่อสุขภาพ" เพื่อให้ประชาชนไปค้นคว้าพันธุ์ข้าวพื้นเมืองที่เขียนเรียงความมา มีประโยชน์อย่างไร ดีตรงไหน ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะมีประโยชน์ในการรวบรวม เฟ้นหาข้าวพื้นเมืองสายพันธุ์ดี ที่จะนำไปสู่การพัฒนาให้เป็นข้าวสุขภาพ เป็นสินค้าชุมชนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะไม่เหมือนใคร
ดร.ประสิทธิ์

ดร.ประสิทธิ์ ดำรงชิตานนท์ รองประธานกรรมการกลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ เครือเจริญโภคภัณฑ์ เผยว่า ผลงานที่ได้รับคัดเลือก จะถูกส่งต่อไปยังมหาวิทยาลัยมหิดล ทำการวิเคราะห์หาสารที่มีประโยชน์ด้านโภชนาการ แล้วปรับปรุงพันธุ์ส่งต่อให้ชาวนาปลูก โดยจะร่วมกับกรมการข้าวส่งเสริมให้ผลิตข้าวคุณภาพ ขายได้ราคาสูง ส่วนด้านการตลาดจะทำเป็นโครงการประชารัฐ...ประชาชนทั่วไป หรือชาวนาสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ 0-2646-7162, 06-1549-7466 หรือ www.ข้าวตราฉัตร.com
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"มูลนิธิข้าวฯ คัดพันธุ์พื้นเมือง สร้างตลาดขายข้าวเป็นยา". (05-09-2560). ไทยรัฐ.: สืบค้นเมื่อ 07-09-2560, เข้าถึงได้จาก : https://www.thairath.co.th/content/1059577