เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ข้าวนาปีพื้นที่ลุ่มต่ำต.พุคา ลพบุรี รอดน้ำท่วม หลังเข้าร่วมโครงการปรับปฏิทินการเพาะปลูกฯ

31 สิงหาคม 2560
3,383
ผลสำเร็จของการปรับปฏิทินการเพาะปลูกในพื้นที่ลุ่มต่ำของลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง ส่งผลให้พื้นที่นาข้าวในต.พุคา อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี รอดจากปัญหาน้ำท่วมขัง สามารถเก็บเกี่ยวได้ทันก่อนฤดูน้ำหลากจะมาถึง
นายทองเปลว กองจันทร์ รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ตามที่พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบนโยบายให้กรมชลประทานปรับปฏิทินการเพาะปลูกข้าวนาปีในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาให้เร็วขึ้น จากเดิมเกษตรกรจะทำการเพาะปลูกในช่วงฝนตกชุกเดือนมิถุนายน ขยับขึ้นมาปลูกให้เร็วขึ้นในเดือนพฤษภาคม โดยกรมชลประทาน สนับสนุนน้ำเพื่อการเพาะปลูก ทำให้เกษตรกรสามารถทำการเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ก่อนฤดูน้ำหลากจะมาถึง เป็นการหลีกเลี่ยงผลผลิตเสียหายจากปัญหาน้ำท่วมขัง
ในวันนี้(30 สิงหาคม 2560) กรมชลประทาน โดยนายพรชัย แสงอังศุมาลี ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านวางแผน) พร้อมด้วย นายศักดิ์ศิริ อยู่สุข ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 10 ได้ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมเก็บเกี่ยวข้าวนาปีกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุคา และเกษตรกรในพื้นที่ตำบลพุคา อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี ในโครงการ "รวมกันสู้ อยู่อย่างพร้อม" ของมูลนิธิชัยพัฒนา ซึ่งเป็นพื้นที่นาข้าวบริเวณริมคลองชัยนาท-ป่าสัก ฝั่งซ้ายท้องที่ตำบลพุคา เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวมักประสบปัญหาน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำ เกษตรกรในพื้นที่จึงได้เข้าร่วมโครงการปรับปฏิทินการเพาะปลูกข้าวนาปี ตามนโยบายการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ต้องการให้พื้นที่เพาะปลูกในที่ลุ่มต่ำ สามารถเก็บเกี่ยวได้ทันก่อนฤดูน้ำหลากจะมาถึง ที่สำคัญเมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จแล้ว จะได้ใช้พื้นที่ลุ่มต่ำดังกล่าวเป็นพื้นที่หน่วงน้ำ/รองรับน้ำหลาก(แก้มลิงธรรมชาติ) ทำให้สามารถตัดยอดน้ำและเก็บกักน้ำสำรองไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง ได้ประมาณ 116 ล้านลูกบาศก์เมตร ช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัยให้พื้นที่ตอนล่างของลุ่มน้ำเจ้าพระยา ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในช่วงฤดูน้ำหลากเดือนกันยายน-ตุลาคมของทุกปี

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว นอกจากจะลดความเสี่ยงที่ผลผลิตข้าวจะได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมแล้ว ยังจะทำให้เกษตรกรมีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งเกษตรกรในพื้นที่ต่างให้ความร่วมมือร่วมใจเป็นอย่างดี และมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กรมชลประทานเป็นอย่างมากอีกด้วย
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ผู้สื่อข่าว : วีระเดช คชเสนีย์
ผู้เรียบเรียง : วีระเดช คชเสนีย์
แหล่งที่มา : สำนักข่าว