เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ผู้ว่าฯ หนองคาย หนุนเกษตรกรปลูกข้าวสายพันธุ์ดีเพิ่มผลผลิต

31 สิงหาคม 2560
4,415
จังหวัดหนองคาย รณรงค์ให้เกษตรกรชาวนาปลูกข้าวพันธุ์ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และรณรงค์คนหนองคายกินข้าวหนองคาย
วันนี้ (28 ส.ค. 60) เวลา 11.00 น. ที่ศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย นายสุชาติ นพวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดโครงการผู้ว่าพาไปยาม ครั้งที่ 7 ครั้งนี้ใช้ชื่อว่า พาผู้ว่าชมทุ่ง คุยฟุ้งเรื่องข้าวหนองคาย

สำหรับจังหวัดหนองคาย มีเกษตรกรทำนา 51,412 ครัวเรือน พื้นที่ปลูกข้าว 533,000 ไร่ มูลค่า 1,866.03 ล้านบาท ถือได้ว่าข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัดหนองคาย ข้อมูลการปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2560/61 พื้นที่ปลูกรวม 498,900 ไร่ เป็นข้าวมะลิ 159,600 ไร่ ข้าวเจ้า 900 ไร่ ข้าวเหนียว 337,700 ไร่ ข้าวสี 200 ไร่ ข้าวอินทรีย์ 500 ไร่ ใช้การปลูกแบบหว่านร้อยละ 70 เครื่องหยอด ร้อยละ 10 และปักดำ ร้อยละ 20
ขณะที่ ศูนย์วิจัยข้าวหนองคายได้ทำการวิจัยพันธุ์ข้าวที่เหมาะสมกับสภาพพื้นดิน สภาพอากาศ และศัตรูพืชในพื้นที่จังหวัดหนองคาย โดยได้วิจัยพันธุ์ข้าวและกรมการข้าวออกรับพันธุ์ข้าวแล้ว มีพันธุ์ กข 12, กข 18, กข 20, กข 22 และพันธุ์ข้าวที่อยู่ระหว่างการรับรองพันธุ์ คือ มะลิดำ ซึ่งเป็นพันธุ์ข้าวที่เหมาะกับพื้นที่จังหวัดหนองคาย ต้านทานต่อโรค หอม นุ่ม อร่อย โดยศูนย์วิจัยข้าวหนองคายและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หนองคายได้ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกข้าวพันธุ์ดังกล่าว เพื่อเพิ่มผลผลิต เพิ่มรายได้ และทำการตลาดสินค้าข้าว คนหนองคาย กินข้าวหนองคาย
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ผู้สื่อข่าว : จุมพล สายแวว
ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย
http://thainews.prd.go.th