เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดจำหน่ายข้าวเหนียวหอมพันธุ์ กข-แม่โจ้ 2 แล้ว

24 สิงหาคม 2560
4,973
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวเหนียวหอม พันธุ์ กข-แม่โจ้ 2 ให้เกษตรกร สำหรับนำไปเพาะขยายพันธุ์แล้ว หลังใช้เวลาคิดค้นวิจัย ปรับปรุงคุณภาพข้าวชนิดนี้ กว่า 11 ปี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ แสงทอง อาจารย์/นักปรับปรุงพันธุ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดเผยว่า ข้าวพันธุ์ กข-แม่โจ้ 2 เกิดจากการศึกษาวิจัยของทีมงาน คณะวิทยาศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ได้ทุ่มเทพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์จนได้ข้าวเหนียวที่มีกลิ่นหอมอ่อน เมล็ดเรียวยาว ต้นเตี้ยและไม่ไวต่อแสง สามารถปลูกได้ตลอดทั้งปี ที่ผ่านมาได้รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2555 รางวัลระดับดีเด่น เรื่อง ข้าวเหนียวหอมต้นเตี้ยไม่ไวต่อช่วงแสงสายพันธุ์แม่โจ้ 2 จากสภาวิจัยแห่งชาติ และได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น การสัมมนาวิชาการ กลุ่มศูนย์วิจัยข้าว ภาคเหนือตอนบนและภาคเหนือตอนล่าง จากสำนักวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2555 เรื่องการปรับปรุงพันธุ์ข้าวเหนียวสายพันธุ์แม่โจ้ 2 จากข้าวเจ้าหอมพันธุ์ปทุมธานี 1 ด้วยวิธีผสมกลับและใช้เครื่องหมายโมเลกุลช่วยในการคัดเลือกจนกระทั่ง เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา คณะกรรมการรับรองพันธุ์กรมการข้าว มีมติให้พันธุ์รับรอง ชื่อ กข-แม่โจ้ 2 ซึ่งข้าวพันธุ์ดังกล่าว ใช้ระยะเวลาในการปรับปรุงพันธุ์ กว่า 11 ปี นับเป็นความสำเร็จที่ทีมงานวิจัยมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างมาก ที่สามารถปรับปรุงข้าวพันธุ์ดีให้แก่เกษตรกรได้นำมาปลูก ทำให้ผู้บริโภคได้รับประทานข้าวเหนียวที่หอม นุ่ม อร่อย ข้าวอุ่นแล้วไม่แฉะ และไม่ติดกัน ซึ่งขณะนี้ข้าวเหนียวหอมพันธุ์ กข-แม่โจ้ 2 พร้อมจำหน่ายแล้วทั้งเมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือกจำหน่ายให้เกษตรกรสำหรับนำไปเพาะขยายพันธุ์ ซึ่งเกษตรกรสามารถติดต่อได้ที่ หน่วยความเป็นเลิศทางด้านการวิจัยและพัฒนาการปรับปรุงพันธุ์ข้าว หมายเลขโทรศัพท์ 09 5676 4747 และมีข้าวสารจำหน่ายให้กับผู้บริโภค แล้วทุกวันศุกร์ และวันเสาร์ ณ กาดแม่โจ้ 2477 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว : ธิติมา พันรอด
ผู้เรียบเรียง : ชาณิภา สังฆะรัตน์
แหล่งที่มา : สวท.เชียงใหม่

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดจำหน่ายข้าวเหนียวหอม พันธุ์ กข-แม่โจ้ 2 แล้ว". (21-08-2560). สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์.: สืบค้นเมื่อ 22-08-2560, เข้าถึงได้จาก : http://thainews.prd.go.th/website_th/news/news_detail/WNEVN6008210010006