เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

นายกฯถกนบข.ดูประกันรายได้ข้าวช่วยชาวนา

21 สิงหาคม 2562
1,919

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ หรือ นบข. พร้อมกล่าวก่อนการประชุมว่า เมื่อมีรัฐบาลใหม่แล้ว เรื่องใดในรัฐบาลเก่าที่เป็นประโยชน์กับประชาชน รัฐบาลก็ต้องนำมาปฎิบัติ แต่ต้องพิจารณาเรื่องงบประมาณควบคู่ไปด้วย


สำหรับวาระการประชุมที่น่าสนใจ ที่ประชุมดังกล่าว จะรับทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ นบข. รวมถึงสถานการณ์ข้าวโลกข้าวไทย ปี 2562/63 และ ผลการดำเนินงานมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2561/62 ด้านการตลาด พร้อมกับพิจารณาโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว

ปีการผลิต 2562/63 และ พิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการภายใต้ นบข. รวม 5 คณะ ประกอบด้วย คณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติด้านการผลิต คณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติด้านการตลาด คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้

เกษตรกรผู้ปลูกข้าว คณะอนุกรรมการพิจารณาชดเชยดอกเบี้ยให้แก่ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก และ คณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติระดับจังหวัด


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :