เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ชาวนาผวาน้ำท่วมแห่ทำประกันพุ่ง

22 สิงหาคม 2560
3,234
หวั่นซ้ำรอยอีสาน แค่เดือนกว่าชาวนาแห่ซื้อประกันนาข้าวแล้ว 20 ล้านไร่? คาดทั้งปีทุบสถิติปีก่อน 28 ล้านไร่ ส่วนความเสียหายน้ำท่วมอีสานเจ๊งแล้ว 2 ล้านไร่ เร่งเยียวยาขยายเวลาจ่ายเบี้ยประกันช่วยเหลือ
นายสุทธิพล ?ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า ยอดการเปิดให้เกษตรกรเข้ามาทำประกันภัยข้าวนาปี ฤดูกาลผลิต?60/61?ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.-21 ส.ค.60 มีชาวนาทั่วประเทศเข้ามาทำประกันแล้ว 1.3 ล้านราย มีพื้นที่ทำประกันภัยทั้งสิ้น 20.02 ล้านไร่ โดยถือว่ามียอดการทำประกันเพิ่มขึ้นจากปีก่อนมาก?เนื่องจากปีนี้ได้เกิดน้ำท่วมใหญ่ในหลายจังหวัดภาคอีสาน และภาคเหนือซึ่งเป็นพื้นที่สำคัญในการเพาะปลูกข้าว ส่งผลให้ชาวนามีความกังวลที่จะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเพิ่มจึงรีบเข้ามาทำประกันเพื่อลดความเสี่ยง

"เมื่อปีก่อนมีชาวนาเข้ามาทำประกันภัยนาข้าวประมาณ 28 ล้านไร่ แต่ปีนี้คาดว่าจะมียอดขายประกันนาข้าวสูงกว่าเดิมแน่นอน โดยน่าจะเกิน 28 ล้านไร่ขึ้นไป และใกล้เคียงกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 ล้านไร่ ซึ่งสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการเกิดน้ำท่วมใหญ่จึงส่งผลให้เกษตรกรเข้ามาทำประกันภัยเพื่อบริหารความเสี่ยง ประกอบกับตลอด 1-2 ปีที่ผ่านมา คปภ.เดินสายประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เกี่ยวกับการทำประกันภัยนาข้าวให้เกษตรกรได้รับรู้อย่างต่อเนื่อง ทำให้สนใจเข้ามาทำประกันสูงกว่าเดิม"

ขณะเดียวกันในการรับประกันภัยข้าวนาปีรอบนี้ ยังได้ประโยชน์เพิ่มจากเดิม ทั้งเสียค่าเบี้ยประกันภัยลดจากเดิม 100 บาทต่อไร่ เหลือ 90 บาท รวมอากรแสตมป์และภาษีเท่ากับ 97.37 บาทต่อไร่ รวมถึงยังได้รับความคุ้มครองความเพิ่มเติมอีก โดยหากพื้นที่เพาะปลูกประสบภัย 7 ประเภทได้แก่ ภัยน้ำท่วมหรือฝนตกหนัก ภัยแล้งหรือฝนทิ้งช่วง ภัยลมพายุหรือพายุไต้ฝุ่น ภัยอากาศหนาวหรือน้ำค้างแข็ง ภัยลูกเห็บ ภัยจากไฟไหม้ จะได้รับความคุ้มครองเพิ่มจาก 1,111 บาทต่อไร่ เป็น 1,260 บาท ส่วนภัยจากศัตรูพืชหรือโรคระบาด เพิ่มความคุ้มครองจาก 555 บาท เป็น 630 บาทต่อไร่ โดยเกษตรกรทุกภาค สามารถซื้อประกันภัยได้จนถึงวันที่ 31 ส.ค.60 ?ยกเว้นภาคใต้ซื้อได้ถึงวันที่ 15 ธ.ค.60

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ชาวนาผวาน้ำท่วมแห่ทำประกันพุ่ง". (21-08-2560). เดลินิวส์.: สืบค้นเมื่อ 22-08-2560, เข้าถึงได้จาก : https://www.dailynews.co.th/economic/593340