เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
แม่น้ำน่านใกล้ล้นตลิ่ง-เร่งสูบน้ำช่วยนาข้าว3หมื่นไร่
15 สิงหาคม 2560
2,141
แม่น้ำน่านที่ไหลผ่านมีระดับสูง เหลือเพียง 77 เซนติเมตร จะล้นตลิ่ง ทำให้น้ำที่ท่วมขังนาข้าวไม่สามารถระบายลงแม่น้ำน่านได้ ชาวนาต้องระดมเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ ระบายน้ำที่สงผลกระทบนาข้าวใน 4 ตำบล 3 หมื่นไร่
แม่น้ำน่านที่ไหลผ่านจังหวัดพิจิตร ที่จุดวัดน้ำ N8A ที่อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ซึ่งแม่น้ำน่าน มีความจุของลำน้ำ อยู่ที่ 10.95 เมตร ล่าสุดระดับน้ำ อยู่ที่ 10.18 เมตร หรือเพียง 77 เซนติเมตร จะล้นตลิ่ง และยากต่อการระบายน้ำที่ท่วมขังออกจากพื้นที่นาข้าว เกษตรกรชาวนาแล สำนักงานชลประทานพิจิตร จึงต้องนำเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ จำนวน 4 เครื่อง ทำการสูบน้ำในคลองห้วยคต ที่บริเวณหมู่ที่ 7 ตำบลบางไผ่ อำเภอบางมูลนาก ซึ่งเป็นคลองระบายน้ำ ออกจากพื้นที่นาข้าว 4 ตำบล คือ ตำบลบางไผ่ อำเภอบางมูลนาก ตำบลคลองคูน ตำบลไผ่หลวง และตำบลวังหว้า ของอำเภอตะพานหิน ที่มีพื้นที่น้ำท่วมขังข้าวใกล้เก็บเกี่ยว จำนวน 3 หมื่นไร่ สูบระบายน้ำที่ท่วมขังลงแม่น้ำน่าน แทนการระบายน้ำ
ล่าสุดทาง นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 จังหวัดกำแพงเพชร นำเครื่องสูบน้ำ มาเพิ่มช่วยเกษตรกรชาวนาอย่างเร่งด่วน เนื่องจากต้องเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่นาข้าว เพื่อลดความเสียหายของเกษตรกร

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"แม่น้ำน่านใกล้ล้นตลิ่ง-เร่งสูบน้ำช่วยนาข้าว3หมื่นไร่". (14-08-2560). กรุงเทพธุรกิจ.: สืบค้นเมื่อ 15-08-2560,
เข้าถึงได้จาก : http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/768740