เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
น้ำท่วมนครสวรรค์ ชาวนาตากข้าวบนถนน ลดความชื้นก่อนนำไปขาย
10 สิงหาคม 2560
3,766
ชาวบ้านในพื้นที่พนมเศษ ต้องนำข้าวมาตากบนถนน เพื่อให้ข้าวแห้งก่อนนำไปขาย เพื่อให้ได้ราคาดี ขณะที่น้ำจากเพชรบูรณ์หลากเข้าท่วมโรงเรียนวัดช่องแกระ ส่วน ชาวบ้านริมคลองบางพระหลวง น้ำท่วมขังนาน ชาวบ้านเริ่มป่วยโรคมากับน้ำ ...
เมื่อช่วงเช้าวันที่ 9 ส.ค.60 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่จังหวัดนครสวรรค์ ชาวนาในพื้นที่ ต.พนมเศษ อ.ท่าตะโก ต้องนำข้าวที่เกี่ยวหนีน้ำขึ้นมาตากแดดริมถนนสายทับกฤษ-พนมรอก เพื่อลดความชื้นก่อนส่งขายให้กับโรงสี หลังเกือบทั่วทุกพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม จนไม่สามารถหาที่ตากข้าวได้

ขณะที่ นายสมาน บ่ายสกุล ชาวนาในพื้นที่บอกว่า นาข้าวของตนเองที่ปลูกไว้ทั้งหมด 70 ไร่ สามารถเกี่ยวข้าวหนีนำขึ้นมาได้เพียง 3 ตันเท่านั้น โดยต้องนำข้าวที่ได้ทั้งหมดมาตากไว้บริเวณริมถนน ทั้งนี้เพื่อลดความชื้น ซึ่งหากนำข้าวที่เกี่ยวหนีน้ำไปขายเลย จะขายได้เพียง 4,000-4,200 บาท/ตันเท่านั้น แต่หากตากแดดแล้วอาจจะขายได้ 5,000-5,200 บาท/ตัน อย่างไรก็ตามการตากข้าวริมถนนในครั้งนี้ ก็จะคอยเฝ้าเตือนระมัดระวังอันตราย ให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนผ่านเส้นดังกล่าวด้วย

อีกด้าน น้ำเริ่มหลากเข้าท่วมขังในโรงเรียนวัดช่องแกระ หมู่ 3 ตำบลวังมหากร อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ โดยระดับน้ำได้เริ่มไหลเข้าท่วมขังบริเวณสนามหน้าโรงเรียน โรงอาหาร ห้องน้ำ สนามเด็กเล่น สูง 10-20 เซนติเมตร แต่ยังไม่มีผลกระทบกับห้องเรียน ขณะที่ครูในโรงเรียนเผยว่า ฝนที่ตกลงมาจากพื้นเทือกเขาจังหวัดเพชรบูรณ์ ส่งผลให้ปริมาณน้ำที่ท่วมขังนาข้าวอยู่ก่อนแล้ว เพิ่มสูงขึ้นและไหลหลากเข้าท่วมขังบริเวณโรงเรียน แม้ว่าล่าสุดยังไม่มีผลกระทบกับการเรียน แต่ระดับน้ำก็ยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม ยังอยู่ในช่วงการเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์ หากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอีก 20-30 เซนติเมตร ก็อาจจะต้องปิดการเรียนการสอนชั่วคราว เพื่อความปลอดภัยของเด็กนักเรียน ชั้นอนุบาล 1 ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนที่มีจำนวนกว่า 50 คน
ส่วน ชาวบ้านริมคลองบางพระหลวง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ยังคงเดือดร้อนจากน้ำล้นตลิ่งท่วมบ้านเรือนอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดมีบ้านจำนวนกว่า 20 หลังคาเรือนในพื้นที่หมู่ที่ 3 ถูกน้ำจากคลองบางพระหลวงซึ่งเป็นคลองสาขาของแม่น้ำยมจากจังหวัดพิจิตรท่วมสูง ระดับน้ำสูงกว่า 150 เซนติเมตร จนชาวบ้านในพื้นที่ต้องใช้เรือเป็นพาหนะเข้าออกบ้าน พร้องทั้งยังนำรถยนต์ รถจักรยานยนต์และเครื่องมือการเกษตรขึ้นที่สูงเพื่อป้องกันความเสียหายด้วย

นายมานิตย์ สุขคล้าย ชาวบ้านในพื้นที่ บอกว่า ชาวบ้านในพื้นที่ลุ่มต่ำตำบลบางพระหลวง ถูกน้ำท่วมมานานกว่า 2 สัปดาห์แล้ว และคาดว่าจะได้รับความเดือดร้อนไปอีกยาวนาน เนื่องจากเป็นที่ลุ่มต่ำ ในขณะที่น้ำที่ท่วมขังยาวนานได้ทำเกิดโรคระบาดที่มากับน้ำโดยเฉพาะโรคน้ำกัดเท้า ซึ่งเป็นกันเกือบแทบทุกหลังคาเรือน ซึ่งในช่วงก่อนหน้านี้เคยมีหน่วยงานเข้ามาแจกจ่ายยาบ้างแต่ไม่เพียงพอกับความต้องการ เนื่องจากยามีปริมาณน้อยจึงอยากให้ผู้ที่เกี่ยวข้องช่วยดูแลเรื่องนี้ด้วยเนื่องจากชาวบ้านเป็นโรคนี้กันมาก
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"น้ำท่วมนครสวรรค์ ชาวนาตากข้าวบนถนน ลดความชื้นก่อนนำไปขาย". (09-08-2560). ไทยรัฐ.:
สืบค้นเมื่อ 10-08-2560, เข้าถึงได้จาก : https://www.thairath.co.th/content/1032282