เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เอกชนยันน้ำท่วมภาคอีสานยังไม่กระทบส่งออกข้าว

08 สิงหาคม 2560
3,027
นายเจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า นาข้าวที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขณะนี้ยังไม่กระทบกับการส่งออก เนื่องจากข้าวที่ใช้ส่งออกขณะนี้เป็นข้าวหอมมะลิเก่า ประกอบกับราคาข้าวหอมมะลิในตลาดโลกขณะนี้ปรับตัวสูงขึ้น โดยราคาอยู่ที่ 850 เหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนที่มีราคาเคลื่อนไหวอยู่ที่ 800 เหรียญสหรัฐ เนื่องจากความต้องการตลาดโลกมีมากขึ้น
ส่วนข้าวหอมมะลิฤดูกาลใหม่ จะเริ่มเก็บเกี่ยวในช่วงเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนธันวาคมนี้ ทางสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยเตรียมลงพื้นที่ เพื่อสำรวจพื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิในภาคอีสาน ประเมินสถานการณ์โดยกังวลว่าผลผลิตอาจลงน้อยลง เนื่องจากนาข้าวได้รับผลกระทบจากอุทกภัย อาจทำให้ปริมาณผลผลิตขาดแคลนจนกระทบต่อการส่งออกในปีหน้าได้

อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าพื้นที่ภาคอีสานส่วนใหญ่เป็นที่ดอน จึงไม่น่าจะได้รับผลกระทบรุนแรง สำหรับในพื้นที่ลุ่มนาข้าวอาจจะได้รับความเสียหาย แต่ในภาพรวมจะไม่กระทบต่อปริมาณผลผลิตข้าวโดยรวมแต่อย่างใด
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"เอกชนยันน้ำท่วมภาคอีสานยังไม่กระทบส่งออกข้าว". (07-08-2560). ผู้จัดการ.: สืบค้นเมื่อ 08-07-2560, เข้าถึงได้จาก : http://www.manager.co.th/UpToDate/ViewNews.aspx?NewsID=9600000080251&Keyword=%a2%e9%d2%c7