เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ชาวนาเฮได้เงินค่าปลูกข้าวหลังตกสำรวจ

02 สิงหาคม 2560
2,613
ครม.จัดสรรเงิน 409 ล้านบาท ช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้ชาวนา ไร่ละ 1,000 บาท ไม่เกิน 10 ไร่ หลังเจอชาวนาตกสำรวจ
พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมครม.เห็นชอบให้จัดสรรวงเงิน 409 ล้านบาท ในโครงการช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้กับชาวนาที่ปลูกข้าวในปีการผลิต 59/60? ไร่ละ 1,000 บาท ไม่เกิน 10 ไร่ ให้กับชาวนาเพิ่มเติมอีก 39,464 ราย ซึ่งตกหล่นหรือตกสำรวจจากโครงการดังกล่าว เนื่องจากได้เปลี่ยนอาชีพแล้วกลับมาปลูกข้าว แต่มีข้อแม้ว่าต้องเป็นชาวนาที่ได้ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไว้เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือชาวนาให้ได้รับการช่วยเหลือด้านต้นทุนการผลิตในการปลูกข้าวเช่นเดียวกับชาวนารายอื่น
ทั้งนี้ครม.ได้เห็นชอบโครงการช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้กับชาวนาเมื่อเดือนมิ.ย.59 ที่ผ่านมา โดยจัดเตรียมวงเงินช่วยเหลือชาวนารวม 37,000 ล้านบาท เพื่อจ่ายเงินให้กับชาวนาที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรฯรวม 3.7 ล้านราย โดยช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท? ไม่เกิน 10 ไร่ ที่ปลูกข้าวในปีการผลิต 59/60? เริ่มดำเนินการตั้งแต่ 1ก.ค. 59-31 ต.ค.59 ส่วนภาคใต้จะสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 59 และได้ขยายเวลาดำเนินการไปจนถึงวันที่ 31 ธ.ค. 59 ส่วนภาคใต้ขยายเวลาไปจนถึงวันที่ 28 ก.พ. 60
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ชาวนาเฮได้เงินค่าปลูกข้าวหลังตกสำรวจ". (01-08-2560) เดลินิวส์.: สืบค้นเมื่อ 02-08-2560, เข้าถึงได้จาก : https://www.dailynews.co.th/economic/589103