เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

4 พันไร่ยังจมบาดาล ชลประทานมโนรมย์ผันน้ำในคลองชัยนาท-ป่าสัก

20 กรกฏาคม 2560
3,474
20 ก.ค.60 ผู้สื่อข่าวตรวจสอบพื้นที่การเกษตรของชาวบ้านในพื้นที่ ต.ไร่พัฒนา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท เช้าวันนี้พบว่ายังมีนาข้าวของเกษตรกรจมอยู่ใต้น้ำอีกกว่า 4,000 ไร่ แม้ว่าเมื่อวานที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ชลประทานมโนรมย์ได้ขุดลอกคลองส่งน้ำ เพื่อช่วยให้น้ำระบายลงคลองชัยนาท-ป่าสักได้เร็วขึ้นแล้วนั้น
ล่าสุดโครงการชลประทานมโนรมย์ได้เพิ่มการผันน้ำในคลองชัยนาท-ป่าสัก โดยยกบานระบายน้ำให้น้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยา ไหลเข้าคลองชัยนาท-ป่าสัก เพิ่มขึ้นเพื่อให้น้ำในคลองมีอัตราการไหลที่เร็วมากขึ้น ซึ่งจะช่วยให้การผันน้ำจากทุ่งไร่พัฒนา ที่นาข้าวของเกษตรกรกำลังจมน้ำกว่า 4,000 ไร่ ทำได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและรวดเร็วทันเวลาก่อนที่ต้นข้าวจะเน่าตายเสียหายทั้งหมด รวมทั้งเพื่อพร่องน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงเหนือเขื่อน ให้พร้อมรับมวลน้ำก้อนใหม่ที่เกิดจากอิทธิพลของ"พายุทาลัส"ที่กำลังไหลลงมาสมทบในช่วง 2-3 วันนี้ด้วย
โดยคาดว่านาข้าวที่กำลังจมน้ำหากไม่มีฝนตกหนักลงมาซ้ำเติมในช่วงนี้ภายใน 4-5 วันสถานการณ์จะเริ่มดีขึ้น แต่บางส่วนอาจจะได้รับความเสียหายเนื่องจมอยู่ใต้น้ำมากว่า 1 สัปดาห์
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"4 พันไร่ยังจมบาดาล ชลประทานมโนรมย์ผันน้ำในคลองชัยนาท-ป่าสัก". (20-07-2560). แนวหน้า.:
สืบค้นเมื่อ 20-07-2560, เข้าถึงได้จาก : http://www.naewna.com/local/281689