เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
 
พม่าเร่งผลักดันส่งออกข้าวรองรับกลุ่มผู้ซื้อต่างประเทศ
20 กรกฏาคม 2560
1,556
สหพันธ์ข้าวของพม่า เปิดเผยว่า พม่าอยู่ระหว่างการพยายามส่งออกข้าว ให้รองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นจากกลุ่มผู้ซื้อต่างประเทศ ขณะเดียวกัน ความต้องการข้าวภายในประเทศได้เพิ่มสูงขึ้นด้วยเช่นกัน
ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ของพม่า เปิดเผยว่า เดือนมิถุนายน ที่ผ่านมา พม่าส่งออกข้าวเกือบ 700,000 ตัน เนื่องจากมีตลาดต่างประเทศใหม่ ๆ ที่เสนอซื้อข้าวจากพม่า
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"พม่าเร่งผลักดันส่งออกข้าวรองรับกลุ่มผู้ซื้อต่างประเทศ". (19-07-2560). ผู้จัดการ.:
สืบค้นเมื่อ 19-07-2560, เข้าถึงได้จาก : http://www.manager.co.th/UpToDate/ViewNews.aspx?NewsID=9600000073487&Keyword=%a2%e9%d2%c7
    
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×