เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

โละข้าวดีได้หมดสต็อก

19 กรกฏาคม 2560
4,517
พาณิชย์เผย เอกชนเสนอซื้อข้าวดีล็อตสุดท้ายเกือบหมดสต๊อก เหลือแค่เศษ ๆ ไม่คุ้มขนย้ายเท่านั้น เล็งเสนอนบข.อนุมัติต่อไป
นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ได้เปิดซองประมูลข้าวเพื่อการบริโภคในสต็อกกรัฐบาล รอบสุดท้าย ที่มีผู้เสนอซื้อราคาสูงสุดรวม 11 ราย โดยผลการประมูล สามารถขายข้าวไป 99.98% ของปริมาณที่เปิดประมูลกว่า 16,000 ตัน จาก 24 คลัง คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 1,136 ล้านบาท ส่วนที่เหลือไม่มีผู้ประมูลอีกกว่า 100 ตัน ถือเป็นเพียงส่วนน้อย ไม่คุ้มค่ากับการขนย้าย ทั้งนี้ จะนำผลการประมูลดังกล่าว เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการข้าว (นบข.) เพื่ออนุมัติขายต่อไป ซึ่งจากการประมูลครั้งนี้ ทำให้รัฐสามารถระบายข้าวเพื่อการบริโภคจากสต็อกรัฐได้หมดตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
สำหรับข้าวในสต็อกรัฐขณะนี้เหลือเพียง การเปิดประมูลข้าวเพื่ออุตสาหกรรมอาหารสัตว์ และการประมูลเพื่ออุตสาหกรรรมที่ไม่สำหรับการบริโภคของคน และสัตว์ อีก 2.6 ล้านตันเท่านั้น ซึ่งยังติดคำสั่งศาลปกครองกลางให้ชะลอการประมูล และการขายอยู่ ซึ่งหากสามารถเปิดระบายได้ เชื่อว่าจะทำให้สามารถระบายข้าวในสต็อกได้หมดในสิ้นเดือนก.ค.นี้ตามเป้าหมาย และหากระบายได้หมด ก็จะลดภาระการจัดเก็บของรัฐวันละ 5 ล้านบาท อีกทั้งยังช่วยให้กลไกตลาดกลับเข้าสู่ภาวะปกติ สามารถรองรับผลผลิตข้าวล็อตใหม่ที่กำลังจะออกสู่ตลาดในเร็ว ๆ นี้ด้วย

ขณะเดียวกัน ยืนยันว่าการเปิดประมูลข้าวของรัฐบาลนั้น มีขั้นตอนการดำเนินงาน ที่สุจริต ชัดเจนตามมติที่ได้รับการอนุมัติ ตรวจสอบได้ โดยไม่มีการแอบอ้างอำนาจเพื่อดำเนินการใด ๆ ตามที่มีผู้กล่าวหา และไม่จำเป็นต้องฟ้องกลับผู้ที่กล่าวหารัฐระบายข้าวโดยไม่ชอบ เพราะมั่นใจว่าสังคม และประชาชนเห็น และเข้าใจการทำงานของภาครัฐ ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจทำงานเคลียร์ภาระสต็อกข้าวจากรัฐบาลยุคก่อน ที่มีข้าวในสต็อกมากถึง 17.76 ล้านตัน จนกระทั่งวันนี้สามารถระบายไปได้กว่า 15 ล้านตัน ส่งเงินคืนคลังได้รวมกว่า 1.2 แสนล้านบาท และเชื่อว่าการดำเนินการของรัฐ จะดึงให้กลไกตลาดข้าวกับมาทำงานได้ตามปกติ และทำให้เกษตรกรได้รับราคาข้างที่ดีขึ้น รัฐไม่ต้องมีภาระในการเข้าไปแทรกแซง
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"โละข้าวดีได้หมดสต็อก". (18-07-2560). เดลินิวส์.: สืบค้นเมื่อ 19-07-2560, เข้าถึงได้จาก :