เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

พาณิชย์จ่อยื่นอุทธรณ์ ระงับการขายข้าวเสื่อม

04 กรกฏาคม 2560
3,468
"พาณิชย์" จ่อยื่นหนังสืออุทธรณ์ให้ศาลปกครองกลาง หลังมีคำสั่งระงับการขายข้าวเสื่อม เพราะบริษัททีพีเค เอทานอล ยื่นฟ้องรัฐไม่ได้รับความเป็นธรรม
นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ภายในสัปดาห์นี้ กรม ฯในฐานะคณะทำงานดำเนินการระบายข้าวสต๊อกรัฐบาล จะยื่นหนังสืออุทธรณ์ต่อศาลปกครองกลาง หลังจากที่ศาลฯ มีคำสั่งระงับกระบวนการประกวดราคา และการทำสัญญากับบุคคลหรือนิติบุคคล รวมทั้งดำเนินการตามสัญญาในการประกวดราคาจำหน่ายข้าวสารสต๊อกรัฐบาล เพื่อเข้าอุตสาหกรรมที่ไม่ใช่คนบริโภคไว้ก่อน จนกว่าคดีจะสิ้นสุด
ทั้งนี้ เนื่องมาจากบริษัททีพีเค เอทานอล เป็นโจทก์ยื่นฟ้องต่อศาลฯ ฟ้องกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) คณะอนุกรรมการพิจารณาระบายข้าว และคณะทำงานดำเนินการระบายข้าว โดยอ้างว่า ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการเข้าร่วมประมูลข้าวสารสต๊อกรัฐบาลเข้าอุตสาหกรรมที่ไม่ใช่คนและสัตว์บริโภค ครั้งที่ 1/60 เมื่อวันที่ 28 เม.ย.ที่ผ่านมา ซึ่งได้เสนอซื้อในราคาสูงสุด 74 คลัง รวม 525,000 ตัน แต่ไม่ได้รับการอนุมัติขาย
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"พาณิชย์จ่อยื่นอุทธรณ์ ระงับการขายข้าวเสื่อม". (03-07-2560). เดลินิวส์.: สืบค้นเมื่อ 04-07-2560, เข้าถึงได้จาก :
https://www.dailynews.co.th/economic/583324