เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

พาณิชย์เตรียมเปิดประมูลข้าวอีก 2 กลุ่ม รวม 7.35 แสนตัน

03 กรกฏาคม 2560
2,810
"พาณิชย์" เตรียมเปิดระบายข้าวสต๊อกรัฐอีก 2 กลุ่ม รวม 7.35 แสนตัน ซึ่งเป็นล็อตสุดท้าย แยกเป็นข้าวเข้าอุตสาหกรรมที่มิใช่การบริโภคของคนและสัตว์ 5.68 แสนตัน และข้าวที่บริโภคได้ 1.67 แสนตัน
รายงานข่าวจากกระทรวงพาณิชย์แจ้งว่า กรมการค้าต่างประเทศได้ออกประกาศการจำหน่ายข้าวสารสต๊อกรัฐบาลปริมาณรวม 7.35 แสนตัน แบ่งเป็นการเปิดประมูลข้าว 2 กลุ่ม ได้แก่ การเปิดประมูลข้าวสารสต๊อกรัฐบาลเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมที่มิใช่การบริโภคของคนและสัตว์ ครั้งที่ 2/2560 ซึ่งเป็นข้าวกลุ่ม 3 หรือข้าวเสื่อมสภาพล็อตสุดท้ายปริมาณรวม 5.68 แสนตัน โดยกำหนดเปิดให้ผู้สนใจดูสภาพข้าวในคลังสินค้าที่เปิดจำหน่ายได้ตั้งแต่วันที่ 3-7 ก.ค. 2560 จากนั้นจะเปิดให้ยื่นซองเอกสารตรวจสอบคุณสมบัติในวันที่ 12 ก.ค. 2560 และประกาศผู้ผ่านคุณสมบัติพร้อมให้ยื่นซองเสนอราคาและเปิดซองเสนอราคาในวันที่ 17 ก.ค. 2560

ส่วนข้าวอีกกลุ่ม เป็นการเปิดประมูลข้าวสารเป็นการทั่วไป ครั้งที่ 3/2560 ซึ่งเป็นข้าวในกลุ่มที่ 1 หรือข้าวบริโภคได้ ล็อตสุดท้ายปริมาณ 1.67 แสนตัน โดยจะเปิดให้ผู้สนใจดูข้าวในคลังสินค้าได้ตั้งแต่วันที่ 3-7 ก.ค. จากนั้นเปิดให้ยื่นซองเอกสารตรวจสอบคุณสมบัติในวันที่ 13 ก.ค. และจะประกาศผู้ผ่านคุณสมบัติพร้อมให้ยื่นซองเสนอราคาและเปิดซองเสนอราคาในวันที่ 18 ก.ค. 2560

ทั้งนี้ กรมการค้าต่างประเทศมีกำหนดการเชิญผู้สนใจรับฟังรายละเอียดเงื่อนไข (ทีโออาร์) ของการเปิดประมูลข้าวทั้ง 2 กลุ่ม ในวันที่ 3 ก.ค.นี้

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"พาณิชย์เตรียมเปิดประมูลข้าวอีก 2 กลุ่ม รวม 7.35 แสนตัน". (30-06-2560). ผู้จัดการออนไลน์.:
สืบค้นเมื่อ 03-06-2560,เข้าถึงได้จาก : http://www.manager.co.th/iBizChannel/ViewNews.aspx?NewsID=9600000066756&Keyword=%ca%d1%b5%c7%ec