เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

บราซิลพอใจ ไทยแก้กฎหมายอ้อยและน้ำตาล

26 มิถุนายน 2560
4,817
"พาณิชย์" ยันบราซิลพอใจไทยแก้กฎหมายอ้อยและน้ำตาลยกเลิกระบบโควตา คาดกฎหมายมีผลบังคับใช้ทันเปิดหีบอ้อยฤดูกาลใหม่เดือนธ.ค.นี้
นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ ได้ร่วมคณะกระทรวงอุตสาหกรรมเดิมทางไปยังประเทศบราซิล เพื่อแจ้งความคืบหน้าการปรับปรุงแก้ไขพ.ร.บ.อ้อยและน้ำตาลทราย ให้เป็นไปตามหลักสากลมากยิ่งขึ้นว่า กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งรับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรง ได้แจ้งให้บราซิลทราบว่า ขณะนี้ ร่างแก้ไขกฎหมายดังกล่าว อยู่ในการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) คาดว่า น่าจะมีผลบังคับใช้ได้ทันในฤดูกาลเปิดหีบอ้อยในเดือนธ.ค.นี้
"การแก้กฎหมายนี้ ก็เพื่อทำให้เป็นไปตามหลักสากลมากขึ้น ซึ่งต่อไปจะไม่มีระบบโควตาน้ำตาลทรายอีกแล้ว เพราะบราซิลเห็นว่า การจัดสรรโควตา ค เพื่อการส่งออก อาจเข้าข่ายเป็นการอุดหนุนการส่งออก และทำให้ระบบการค้าน้ำตาลทรายของโลกบิดเบือน ซึ่งอาจผิดหลักเกณฑ์องค์การการค้าโลก (ดับเบิ้ลยูทีโอ) โดยการชี้แจงครั้งนี้ บราซิลพอใจมาก"
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"บราซิลพอใจ ไทยแก้กฎหมายอ้อยและน้ำตาล". (25-06-2560). เดลินิวส์.: สืบค้นเมื่อ 26-06-2560,
เข้าถึงได้จาก : https://www.dailynews.co.th/economic/581737