เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ชาวนา ต.กระเบื้องใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา เริ่มปลูกข้าวในรูปนาแปลงใหญ่ พื้นที่ 5,000 ไร่ คาดได้ผลผลิต 2,500 ตัน

22 มิถุนายน 2560
4,390
นางนรินทร์ เที่ยงสันเทียะ ประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรพิมาย หรือ ศพก.พิมาย กล่าวว่า พื้นที่นาแปลงใหญ่ของตำบลกระเบื้องใหญ่ มีจำนวน 5,000 แปลง มีเกษตรกรเข้าร่วม 151 ราย ปัจจุบันได้เริ่มทำการปลูกข้าวแล้ว ส่วนใหญ่เป็นข้าวขาวดอกมะลิ 105 ประมาณ 70 เปอร์เซ็น และเหลืองประทิว 30 เปอร์เซ็น ในจำนวนนี้ ปลูกข้าวแบบอินทรีย์ 17 ราย 218 ไร่
โดยได้รับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวจากหลายหน่วยงาน คือ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา จำนวน 2 ตัน กลุ่มนิช มาร์เก็ต หรือกลุ่มแปลงใหญ่ซึ่งเป็นกลุ่มตลาดข้าวโดยเฉพาะ สนับสนุน จำนวน 3 ตัน ส่วนที่เหลือเป็นพันธ์ข้าวที่เกษตรกรเก็บไว้เป็นเมล็ดพันธุ์เองรวม 50 ตัน เฉลี่ย 10 กิโลกรัมต่อไร่ โดยมีเครื่องหยอดข้าวจำนวน 6 เครื่อง จากส่วนราชการให้การสนับสนุน 4 เครื่อง กลุ่มนาแปลงใหญ่สนับสนุน 2 เครื่อง ทั้งนี้สมาชิกนาแปลงใหญ่ของตำบลกระเบื้องใหญ่ มีการดำเนินงานในรูปแบบของคณะทำงาน 4 ฝ่าย ประกอบด้วย คณะทำงานด้านเมล็ดพันธุ์ เครื่องจักร การขนส่งการเก็บเกี่ยว และคณะทำงานด้านการแปรรูป โดยสมาชิกสามารถเข้าร่วมกับคณะทำงานต่างๆ ได้ตามความสนใจ
ประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรพิมาย กล่าวอีกว่า ศพก.พิมาย ได้แนะนำให้สมาชิกกลุ่มนาแปลงใหญ่ ตำบลกระเบื้องใหญ่ ลดการใช้ปุ๋ยเคมี และเปิดศูนย์เรียนรู้ฯ ให้สมาชิกฝึกทำเชื้อราดูเรีย และไตรโคเดอร์มา เพื่อใช้ในแปลงนาตนเอง และเมื่อข้าวเริ่มแตกกอ จะเน้นการคัดข้าวเพื่อป้องกันข้าวปลอมปน และด้อยคุณภาพ พอถึงช่วงของการเก็บเกี่ยว กลุ่มนาแปลงใหญ่ จะดูแลเรื่องของเงินทุน โดยจัดสินเชื่อนาแปลงใหญ่ในการจ้างรถเกี่ยวข้าว และบริหารจัดการรถเกี่ยวข้าว เพื่อให้การเก็บเกี่ยวทันเวลา ข้าวของกลุ่มจะได้มีคุณภาพ โดยคาดหมายว่าเมื่อเก็บเกี่ยวแล้ว จะได้ผลผลิตจำนวนประมาณ 2,500 ตัน โดยแบ่งเป็นจัดเก็บไว้เป็นเมล็ดพันธุ์ จำนวน 340 ตัน ผลิตเป็นข้าวอินทรีย์ 80 ตัน ใช้สำหรับแปรรูป จำนวน 450 ตัน ส่วนที่เหลือประมาณ 1,600 ตัน จำหน่ายให้กับโรงสีที่ทำเอ็มโอยูไว้กับกลุ่มฯ

ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว : พิทยา แสงรุ่ง
ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว
แหล่งที่มา : สวท.นครราชสีมา
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ชาวนา ต.กระเบื้องใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา เริ่มปลูกข้าวในรูปนาแปลงใหญ่ พื้นที่ 5,000 ไร่ คาดได้ผลผลิต 2,500 ตัน". (20-06-2560). สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์.: สืบค้นเมื่อ 20-06-2560,