เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

พาณิชย์ปลื้มข้าวไทยขาขึ้น คาดส่งออกทะลุ10ล้านตัน

12 มิถุนายน 2560
4,115
อภิรดีเผยตลาดข้าวไทยเป็นขาขึ้น หลังระบายสต๊อกออกเกือบหมด ข้าวเปลือกในประเทศดีดขึ้นตันละ 8,700 บาท ส่วนราคาส่งออกก็พุ่ง คาดทั้งปีส่งออกทะลุ 10 ล้านตัน
นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ทิศทางการค้าข้าวไทยอยู่ในช่วงขาขึ้น หลังจากที่รัฐบาลระบายสต๊อกข้าวออกมาอย่างต่อเนื่อง จนทำให้ไม่มีแรงกดดันต่อตลาดข้าว จึงทำให้ทิศทางราคาข้าวปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง ทั้งราคาข้าวเปลือกในประเทศ และราคาส่งออก ขณะที่ช่วง 5 เดือนที่ผ่านมา ส่งออกได้เกิน 5 ล้านตันแล้ว และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ทำให้มั่นใจว่าทั้งปีนี้จะส่งออกข้าวได้ 10 ล้านตันตามเป้าหมายที่วางไว้แน่นอน

ทั้งนี้ หลังจากที่รัฐบาลได้ระบายสต๊อกข้าวไปแล้ว 13.89 ล้านตัน มูลค่า 130,000 ล้านบาท ทำให้เหลือข้าวที่ระบายเพื่อการบริโภคได้อีกเพียง 160,000 ตัน เป็นข้าวที่ต้องระบายข้าวสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่คนบริโภคและเข้าอุตสาหกรรมอีก 2.7 ล้านตัน ทำให้ไม่มีแรงกดดันราคาข้าวในตลาด จึงทำให้ราคาข้าวเปลือกเมื่อวันที่ 7 มิ.ย.ที่ผ่านมา สูงสุดถึงตันละ 8,700 บาท ข้าวสาร 5% ตันละ 13,900-14,000 บาท ข้าวหอมมะลิ ตันละ 22,600-22,700 บาท ส่วนราคาส่งออกข้าวขาว 5% ตันละ 470 ดอลลาร์สหรัฐ ข้าวหอมมะลิตันละ 793 ดอลลาร์สหรัฐ อีกทั้งยังมีคำสั่งซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะประเทศสำคัญที่นำเข้าข้าว เช่น ฟิลิปปินส์ อิหร่าน ด้านจีนก็มีแนวโน้มที่จะเจรจาส่งมอบข้าวในส่วน 100,000 ตัน ที่ 5 ได้ ถือเป็นเรื่องดีต่อการส่งออกข้าวไทย

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ พบว่ามีความพยายามบิดเบือนข้อมูลตลาดข้าวไทย ด้วยการให้ข้อมูลผิด ๆ กับเกษตรกร นำข้อมูลที่รัฐบาลไม่ใช้วิธีรับจำนำแก้ปัญหาราคาข้าว มาพูดให้เกิดการเข้าใจผิด ทั้งๆ ตั้งแต่ยกเลิกการรับจำนำข้าว รัฐบาลก็สามารถดูแลราคาข้าวให้เกษตรกรได้เป็นอย่างดี แม้ว่าก่อนหน้านี้ ทิศทางราคาข้าวในตลาดโลกจะลดต่ำลงบ้าง แต่เกษตรกรก็ยังขายข้าวได้คุ้มกับต้นทุนการผลิต เพราะรัฐบาลเช่วยดูแลด้านต้นทุนที่เกี่ยวกับปัจจัยการผลิต ทั้งปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช รวมถึงส่งเสริมให้ปลูกข้าวนาแปลงใหญ่ และดึงโรงสีเข้าไปรับซื้อข้าวเปลือกในราคาที่สูงกว่าราคาตลาดด้วย

นอกจากนี้ ยังส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนการเพาะปลูกข้าวในพื้นที่ ๆ ไม่เหมาะสม ไปทำเกษตรอย่างอื่นทดแทน โดยเกษตรกรเปลี่ยนไปทำเกษตรกรรมทางเลือก 30,263 ราย พื้นที่ 137,000 ไร่ จากเป้าหมาย 420,000 ไร่ หรือ 32% ปรับเปลี่ยนไปเลี้ยงกระบือ โคเนื้อ แพะ นาหญ้า รวมทั้งสิ้น 13,521 ราย พื้นที่ 65,780 ไร่ จากเป้าหมาย 150,000 ไร่ หรือ 43% และฤดูผลิตนาปรัง ได้ปรับเปลี่ยนการปลูกข้าว ไปปลูกพืชที่หลากหลาย มีเกษตรกรเข้าร่วม 66,800 ราย พื้นที่ 323,000 ไร่ จากพื้นที่เป้าหมาย 300,000 ไร่ หรือ 107%

ส่วนโครงการปุ๋ยสด มีเกษตรกรเข้าร่วม 12,592 ราย พื้นที่ 196,000 ไร่ จากเป้าหมาย 200,000 ไร่ หรือ 98% และส่งเสริมปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มีเกษตรกรเข้าร่วม 28,331 ราย พื้นที่ 268,000 ไร่ จากพื้นที่เป้าหมาย 2 ล้านไร่ หรือ 13.42% ซึ่งทำให้เกษตรกรมีรายได้สูงขึ้นในระยะยาว

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"พาณิชย์ปลื้มข้าวไทยขาขึ้น คาดส่งออกทะลุ10ล้านตัน". (11-06-2560). เดลินิวส์.: สืบค้นเมื่อ 12-06-2560,
เข้าถึงได้จาก : https://www.dailynews.co.th/economic/579013