เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ประธานบอร์ดอคส.คุมเข้มย้ายข้าวสารสต็อกรัฐบาลเพื่ออุตสาหกรรม 5 แสนตัน กันไหลกลับสู่ตลาด

08 มิถุนายน 2560
3,864
ประธานบอร์ด อคส.ลงพื้นที่คุมเข้มขนย้ายข้าวสารสต็อกรัฐบาลเพื่ออุตสาหกรรม 5 แสนตัน ป้องกันไหลกลับสู่ตลาด
วันที่ 6 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น.พล.ต.ท. ไกรบุญ ทรวดทรง ประธานกรรมการ องค์การคลังสินค้านำ นำคณะผู้บริหาร และผู้แทนที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวคลังสินค้า บจก.กบินทร์อินทรีย์ และ บจก.ไทยฟูดส์ เพื่อวางมาตรการในการควบคุมในการขนย้ายออกจากคลังสินค้าต้นทางไปยังคลังสินค้าปลายทาง ก่อนลงนามในสัญญา

และในวันนี้เวลา 14.00 น.ได้เชิญผู้ประกอบการ ที่ชนะการประมูลข้าวสารในสต็อคของรัฐเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคนและสัตว์ ครั้งที่ 1/2560 จำนวน 10 ราย ได้แก่ บจก.กบินทร์อิททรีย์ /บจก.วธนทรัพย์/บจก.นอร์ทอีสรับเบอร์/บจก.พิจิตรไบโอเพาเวอร/บจก.จริชัยโปรดิ้วซ์/บจก.ที.ซี.เอส.แป้งมันอุตสาหกรรม/บจก.ยูอาร์ซีพาวเวอร์/บจก.พัทยา-ไทย/บจก.กำแพงเพชรไบโอพาวเวอร์ และบจก.ชิโน-ไทยอะโกรโปรดักส์ และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ อตก. / กรมวิชาการเกษตร / กระทรวงอุตสาหกรรม /คสช. /สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองบังคับการตำรวจทางหลวง เพื่อวางมาตรการในการควบคุมในการขนย้ายออกจากคลังสินค้าต้นทางไปยังคลังสินค้าปลายทาง ก่อนลงนามในสัญญา และลงพื้นที่ตรวจสอบคลังสินค้าปลายทางต่อไป

ทั้งนี้ ได้กำหนดขั้นตอนและมาตรการในการควบคุมการขนย้ายข้าวออกจากคลังสินค้าต้นทางไปจนถึงคลังสินค้าปลายทางที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมของผู้ชนะการประมูลข้าวสารในสต็อกของรัฐจำนวน 53 คลัง ใน 19 จังหวัด ปริมาณรวม 500,389.460015 ตัน (มูลค่า 1,020,715,811 ล้านบาท ให้กับผู้ประกอบการจำนวน 10 ราย) ตามที่กรมการค้าต่างประเทศ เปิดประมูลข้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคและสัตว์ที่เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา

โดยได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ อคส.และผู้แทนจากหน่วยงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อม ก่อนลงนามในสัญญา สำหรับคลังสินค้าที่ปลายทาง จะต้องติดตั้งกล้อง CCTV และต้องรายงานข้อมูลสินค้า ผ่านเว็บไซต์ อคส. ที่www.pwo.co.th เพื่อรายงานให้เจ้าหน้าที่ อคส.รับทราบ และเมื่อขนย้ายข้าวถึงสถานที่ปลายทางแล้ว อคส. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะสุ่มตรวจปริมาณข้าว อีกครั้งว่าตรงตามปริมาณการขนย้ายหรือไม่ หาก อคส.ตรวจพบว่าผู้ซื้อไม่นำเข้าสารเข้าสู่กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมตามที่ได้แจ้งไว้ในวัตถุประสงค์ที่ขอซื้อจะต้องชำระค่าปรับ 25% ของมูลค่าข้าวสารที่ไม่ได้นำเข้าสู่กระบวนการอุตสาหกรรม และหาก อคส.เลิกสัญญา ผู้ซื้อจะต้องเสียค่าปรับ 25% ของมูลค่าปริมาณข้าวสารที่ยังไม่ได้รับมอบและขนย้าย รวมทั้งจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย ทั้งทางแพ่งและอาญาด้วย ในการกำหนดขั้นตอนและมาตรการการควบคุม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ประธานบอร์ดอคส.คุมเข้มย้ายข้าวสารสต็อกรัฐบาลเพื่ออุตสาหกรรม 5 แสนตัน กันไหลกลับสู่ตลาด". (06-06-2560).
ประชาชาติ.: สืบค้นเมื่อ 07-06-2560, เข้าถึงได้จาก : http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1496730684