เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ชาวนานครพนม ปรับแผนการปลูกข้าวลดต้นทุนเพิ่มรายได้รับฤดูการผลิตใหม่

31 พฤษภาคม 2560
3,923
วันนี้ (30 พ.ค. 60) ตลอดชั่ว 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา ที่สายฝนได้โปรยปรายลงมาอย่างต่อเนื่องทำให้หลายพื้นที่ในจังหวัดนครพนมชุ่มฉ่ำไปด้วยน้ำ ซึ่งเป็นเหมือนน้ำหล่อเลี้ยงหัวใจให้ชาวนาจังหวัดนครพนมได้มีกำลังในการเริ่มลงมือกับฤดูกาลใหม่นี้ ขณะที่ชาวนาในพื้นที่เองก็เริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปลูกข้าวของตนเอง โดยมีการมองหาช่องทางการตลาดมารองรับผลผลิตที่จะออกมาในอนาคตที่การันตรีในเรื่องของรายได้และราคา รวมถึงการหาวิธีลดต้นทุนการผลิต เพื่อให้ตนเองและครอบครัวอยู่กันอย่างมีความสุข ดังเช่นชาวนาในพื้นที่บ้านต้อง ตำบลฝั่งแดง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
นางภนิดา สุขเสม ชาวนาบ้านต้อง หมู่ที่ 4 กล่าวว่า ตนเองและครอบครัวมีอาชีพทำนา ซึ่งแต่ก่อนจะปลูกข้าวหอมมะลินครพนมแต่ด้วยราคาที่ตกต่ำ จึงได้หันมาปลูกข้าวเหนียวพันธุ์ กข.6 เพื่อเป็นวัตถุดิบส่งโรงงานทำข้าวเม่าทรงเครื่องแทน ซึ่งมีตลาดรองรับที่แน่นอนทั้งได้ราคาดีกว่าด้วย โดยปีนี้ค่าจ้างในการลงแปลงดำนา ก็มีการตกลงราคาที่ต่างจากแต่ก่อนที่จ้างเป็นวัน มาเป็นจ้างแบบมัดกล้าแทน โดยตกลงราคากันที่มัดละ 3 บาท ซึ่งแต่ละคนจะดำได้ไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับความชำนาญของแต่ละคน เฉลี่ยก็อยู่ที่คนละประมาณ 120 - 140 มัดต่อวัน หรือประมาณ 360-420 บาท แต่ก็ถือว่าคุ้มค่าสำหรับเราเพราะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงอาหารกลางวันเหมือนแต่ก่อน แถมทุกคนตั้งใจทำงานเต็มที่เพราะต้องการให้ได้จำนวนมัดกล้าเยอะๆ บางคนมาดำนาตั้งแต่ 04.00 น. โดยจะใช้ไฟฉายคาดหัวเพื่อให้แสงสว่างขณะที่ดำนา หรือบางคนก็เลือกที่จะดำไปจนมืดค่ำเลยทีเดียว ทำให้การทำนาในปีนี้สามารถลดรายจ่ายลงไปได้บางส่วนแล้ว ที่เหลือก็ต้องรอดูสภาพของอากาศ ถ้าไม่มีปัญหาอะไรก็คงพอมีกำไรมีรายจ่ายมาใช้ในครอบครัวอย่างแน่นอน
ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว : ทินกร เพชรดี
ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนม
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ชาวนานครพนม ปรับแผนการปลูกข้าวลดต้นทุนเพิ่มรายได้รับฤดูการผลิตใหม่". (30-05-2560). สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์.:
สืบค้นเมื่อ 31-05-2560, เข้าถึงได้จาก : http://thainews.prd.go.th/website_th/news/news_detail/WNEVN6005300010003