เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

นบข.อนุมัติขายข้าวเสื่อม 5 แสนตัน เข้าอุตสาหกรรมเฉลี่ยกก.ละ 3 บาท

25 พฤษภาคม 2560
4,378
นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมได้เสนอผลการพิจารณาระบายข้าวกลุ่ม 3 หรือข้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมที่มิใช่คนและสัตว์บริโภค ซึ่งเปิดประมูลไปเมื่อวันที่ ให้กับประธานคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) พิจารณาและได้อนุมัติขายให้กับเอกชนจำนวน 10 ราย ใน 81 คลัง ปริมาณ 5 แสนตัน จากทั้งหมดที่นำมาเปิดประมูล 1.03 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า 1,523 ล้านบาท
ทั้งนี้ การอนุมัติขายข้าวเสื่อมเข้าสู่อุตสาหกรรม เนื่องจากทางคณะอนุกรรมการพิจารณาระบายข้าว ซึ่งมีน.ส.วิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานพิจารณาแล้ว และได้กำหนดเกณฑ์ราคาที่จะอนุมัติขายให้กับผู้เสนอซื้อในราคาไม่ต่ำกว่าตันละ 2,000 บาท เพราะการเสนอซื้อข้าวเสื่อมรอบนี้ มีการเสนอซื้อหลากหลายราคา โดยราคาต่ำสุดอยู่ที่ตันละ 500 บาท จึงต้องกำหนดเกณฑ์ขึ้นมา ส่วนที่เสนอต่ำกว่าก็ไม่อนุมัติขาย

อย่างไรก็ตาม หากนับรวมการอนุมัติขายข้าวเสื่อมเข้าสู่อุตสาหกรรมรอบนี้ จะทำให้ตั้งแต่ที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เข้ามาบริหารประเทศในช่วง 3 ปี สามารถระบายสต๊อกรัฐบาลออกไปได้แล้ว 12.74 ล้านตัน มูลค่า 1.14 แสนล้านบาท

สำหรับการเปิดประมูลข้าวสารเป็นการทั่วไปล็อตสุดท้าย ซึ่งเป็นข้าวกลุ่ม 1 ที่ใช้เพื่อการบริโภคปกติปริมาณ 1.82 ล้านตัน โดยในวันนี้ (24 พ.ค.) มีผู้ยื่นซองเสนอราคา 58 ราย จากที่ผ่านคุณสมบัติ 59 ราย ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างเปิดซองเสนอราคา หลังจากนั้นจะเสนอที่ประชุม คณะทำงานระบายในวันที่ 26 พฤษภาคม ก่อนที่จะสรุป เสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาระบายข้าวในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ต่อไป

"ในการประชุมนบข.วันที่ 12 มิ.ย. กรมจะเสนอแนวทางการระบายข้าวที่เหลือค้างสต๊อก ซึ่งก่อนจะถึงวันนั้นจะทราบผลการประมูลข้าวทั่วไปว่าขายหมดหรือไม่ หากขายหมด จะเหลือข้าวกลุ่ม 2 หรือข้าวเข้าอุตสาหกรรมที่มิใช่อาหารคน 2 ล้านตัน ซึ่งจะเปิดระบายในเดือนมิ.ย.นี้ และข้าวกลุ่ม 3 อีก 5 แสนตันที่ยังเหลืออยู่จะระบายในเดือนก.ค.นี้"

สำหรับการส่งออกข้าวไทยตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-17 พ.ค. 2560 ไทยส่งออกข้าวได้แล้ว 4.5 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 14.3% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาส่งออกได้ 3.8 ล้านตัน มูลค่า 6.65 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.6% เทียบจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ที่ส่งออกมูลค่า 6.12 หมื่นล้านบาท หากคิดเป็นเงินเหรียญสหรัฐ จะมีมูลค่า 1,951 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 10.6% เทียบจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ที่ส่งออกคิดเป็นมูลค่า 1,728 ล้านเหรียญสหรัฐ

"การส่งออกเพิ่มขึ้นทั้งปริมาณและมูลค่า โดย 5 เดือน สามารถส่งออกได้แล้วสัดส่วน 48% ของเป้าหมายการส่งออกทั้งปี 9.5 ล้านตัน ทำให้คาดว่าการส่งออกข้าวไทยในปีนี้น่าจะไปได้ถึง 10 ล้านตันอย่างแน่นอน" นางดวงพร กล่าว

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"นบข.อนุมัติขายข้าวเสื่อม 5 แสนตัน เข้าอุตสาหกรรมเฉลี่ยกก.ละ 3 บาท
". (24-05-2560). ประชาชาติธุรกิจ.: สืบค้นเมื่อ 25-05-2560,
เข้าถึงได้จาก : http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1495616247