เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

อคส.นำคณะผู้บริหารลงพื้นที่ตรวจคลังสินค้า ขั้นตอนการขนย้ายข้าวสารในสต๊อกเข้าสู่อุตสาหกรรม

18 พฤษภาคม 2560
3,062
วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 เวลา 14.00 น. พลตำรวจโทไกรบุญ ทรวดทรง ประธานกรรมการ องค์การคลังสินค้านำคณะผู้บริหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจคลังสินค้าปลาย ในพื้นที่ จ.นครสวรรค์ (หจก.ฟาร์มเกษตรชัย) หลังมีการประชุมชี้แจงขั้นตอนการขนย้ายข้าวสารในสต๊อกของรัฐบาลเข้าสู่อุตสาหกรรม ที่ไม่ใช่การบริโภคของคน ครั้งที่ 1/2560 เพื่อวางมาตรการในการควบคุมในการขนย้ายออกจากคลังสินค้าต้นทางไปยังคลังสินค้าปลายทาง เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนลงนามในสัญญา
พลตำรวจโทไกรบุญ ทรวดทรง ประธานกรรมการองค์การคลังสินค้า (อคส.) เปิดเผยว่า วันนี้ (16 พ.ค.2560) เวลา 14.00 น. ได้นำผู้บริหาร อคส. นำโดย นางสาวอมราภรณ์ สันติวงศ์ รองผู้อำนวยการ อคส. พ.ต.อ.รุ่งโรจน์ พุทธิยาวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ อตก. พาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์ อุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ คสช. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองบังคับการตำรวจทางหลวง ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบความพร้อมก่อนที่จะลงนามในสัญญา โดยในวันนี้เดินทางมาตรวจคลังสินค้า หจก.ฟาร์มเกษตรชัย ตั้งอยู่เลขที่ 221/1 หมู่ที่ 5 ตำบลหนองกรด อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีบริษัท วี.ซี.เอฟ กรุ๊ป จำกัด เป็นผู้ประมูลข้าวสารในสต๊อกของรัฐที่ไม่ใช่การบริโภคของคนครั้งที่1/2560 ได้ และจะนำข้าวสารดังกล่าวมาส่งที่คลังปลายทาง (หจก.ฟาร์มเกษตรชัย) เพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมอาหารสัตว์
ทั้งนี้ได้กำหนดขั้นตอนและมาตรการในการควบคุมการขนย้ายข้าวออกจากคลังสินค้าต้นทางไปจนถึงคลังสินค้าปลายทางที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมของผู้ชนะการประมูลข้าวสารในสต๊อกของรัฐจำนวน 90 คลัง ใน 27 จังหวัด ปริมาณรวม 1,179,379.781066 ตัน มูลค่า 5,796,265,217.72 ล้านบาท (จำนวน 12 ราย) ตามที่กรมการค้าต่างประเทศ เปิดประมูลข้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคนเมื่อวันที่ 23 มี.ค.2560 ที่ผ่านมา โดยได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ อคส.และผู้แทนจากหน่วยงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อม ก่อนลงนามในสัญญา

สำหรับคลังสินค้าที่ปลายทางจะต้องติดตั้งกล้อง CCTV และต้องรายงานข้อมูลสินค้า ผ่านเว็บไซต์ www.pwo.co.th เพื่อรายงานให้เจ้าหน้าที่ อคส.รับทราบ และเมื่อขนย้ายข้าวถึงสถานที่ปลายทางแล้ว อคส.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะสุ่มตรวจปริมาณข้าว อีกครั้งว่าตรงตามปริมาณการขนย้ายหรือไม่

หาก อคส.ตรวจพบว่าผู้ซื้อไม่นำเข้าสารเข้าสู่กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมตามที่ได้แจ้งไว้ในวัตถุประสงค์ที่ขอซื้อจะต้องชำระค่าปรับ 25% ของมูลค่าข้าวสารที่ไม่ได้นำเข้าสู่กระบวนการอุตสาหกรรม และหาก อคส.เลิกสัญญา ผู้ซื้อจะต้องเสียค่าปรับ 25% ของมูลค่าปริมาณข้าวสารที่ยังไม่ได้รับมอบและขนย้าย รวมทั้งจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย ทั้งทางแพ่งและอาญาด้วย ในการกำหนดขั้นตอนและมาตรการการควบคุม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"อคส.นำคณะผู้บริหารลงพื้นที่ตรวจคลังสินค้า ขั้นตอนการขนย้ายข้าวสารในสต๊อกเข้าสู่อุตสาหกรรม". (16-05-2560).
ประชาชาติธุรกิจ.: สืบค้นเมื่อ 17-05-2560, เข้าถึงได้จาก : http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1494923396