เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ฝนตกถล่มสุรินทร์ทำน้ำท่วมขังที่นานับร้อยไร่

16 พฤษภาคม 2560
3,572
เกิดฝนตกต่อเนื่องในจ.สุรินทร์ กระทบเกษตรกรหลังน้ำท่วมขังที่นาชาวบ้านหลายร้อยไร่ หาก 1 สัปดาห์ไม่ลดเน่าตายหมด
ฝนตกลงมาอย่างหนักในช่วงหลายวันที่ผ่านมา ทำให้เกิดน้ำท่วมไร่นาชาวบ้านเป็นบริเวณกว้างนับหลายร้อยไร่ ในพื้นที่บ้านหนองแล้ง - บ้านโพธา บ้านโนนลี บ้านอาวุธ บ้านนา บ้านบ่อน้ำใส จาก ต.ตรึม อำเภอศีขรภูมิ ลงยังพื้นที่ อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ สำหรับพื้นที่ไร่นาของชาวบ้านที่ถูกน้ำท่วมในครั้งนี้ ส่วนมากยังไม่ได้ลงมือหว่านข้าว แต่ก็มีบางคนที่หว่านก่อนฝนตกเช่น นางสาวขนิษฐา วิวาสุข อายุ 22 ปี เกษตรกรในพื้นที่หมู่ 2 บ้านหนองแล้ง ซึ่งได้ลงมือหว่านข้าวในที่นา 18 ไร่ ของตนเองเสร็จเรียบร้อย แต่ก็ต้องประสบกับปัญหาน้ำท่วม และหากในหนึ่งสัปดาห์จากนี้ ระดับน้ำไม่ลดลง ข้าวเปลือกที่หว่านไว้ทั้งหมดจะต้องเน่าเสียหายอย่างแน่นอน เบื้องต้น พบขณะนี้ระดับน้ำลึกประมาณ 1 เมตร อย่างไรก็ตาม ในส่วนของชาวนาที่ไม่ได้ลงมือเพาะปลูก ก็ได้มีการลงพื้นที่ออกหาปลาสำหรับนำไปประกอบอาหาร ด้วยการดักตาข่าย ทำให้แต่ละคนได้ปลามาไม่ต่ำกว่า 20 กิโลกรัม ซึ่งส่วนมากจะเป็นปลาหมอ

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ฝนตกถล่มสุรินทร์ทำน้ำท่วมขังที่นานับร้อยไร่". (16-05-2560). สำนักข่าว ไอ. เอ็น. เอ็น. จำกัด.: สืบค้นเมื่อ 16-05-2560, เข้าถึงได้จาก : http://www.innnews.co.th/shownews/show?newscode=783760