เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

รบ.ตั้งเป้า ปี 60 ขยายพื้นที่ผลิตข้าวหอมมะลิ-ข้าวอินทรีย์ พร้อมผลักดันใช้นวัตกรรมเพิ่มมูลค่าสินค้า

08 พฤษภาคม 2560
3,381
7 พ.ค.60 พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลมีนโยบายยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรสู่ความยั่งยืนโดยกำหนดให้ปี 2560 เป็นปีแห่งการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรผ่านการดำเนินงาน 3 โครงการหลักต่อเนื่องกัน 5 ปี (2560 - 2564) งบประมาณรวม 25,871.14 ล้านบาท คือ โครงการส่งเสริมการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิคุณภาพดี โครงการส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ และโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ โดยในปีที่ผ่านมารัฐบาลได้ส่งเสริมระบบเกษตรแปลงใหญ่ทั่วประเทศ โดยมีเกษตรแปลงใหญ่ที่ปลูกข้าวรวม 425 แปลงเนื้อที่ 1.05 ล้านไร่ และส่งเสริมให้เกษตรกรใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิได้ดำเนินแล้วใน 21 จังหวัด ครอบคลุมเกษตรกรกว่า 64,000 ครัวเรือนๆ ละไม่เกิน 125 กก. ส่วนการปลูกข้าวอินทรีย์มีแหล่งผลิตข้าวที่ได้รับการรับรองแล้วใน 47 จังหวัด จำนวน 5,362 แปลง พื้นที่รวม 60,056 ไร่
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ขอขอบคุณเนื้อหาข่าวจาก : หนังสือพิมพ์แนวหน้า