เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

แห่ยื่นซองประมูลข้าวเสื่อม

27 เมษายน 2560
3,486
กรมการค้าต่างประเทศเผย เอกชน 22 ราย ยื่นซองคุณสมบัติเพื่อเข้าร่วมประมูลข้าวเสื่อม 1.04 ล้านตัน ประกาศผู้ผ่านคุณสมบัติและให้ยื่นซองราคา 28 เม.ย.นี้
รายงานข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมการค้าต่างประเทศ ได้เปิดให้ผู้สนใจยื่นซองคุณสมบัติเพื่อเข้าร่วมประมูลข้าวสารสต๊อกรัฐบาล เข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคทั้งคนและสัตว์ 1.04 ล้านตัน จาก157 คลัง ใน 37 จังหวัด โดยมีผู้สนใจร่วมยื่นซองคุณสมบัติทั้งสิ้น 22 ราย ซึ่งกรมฯ จะประกาศผู้ผ่านคุณสมบัติ และให้ยื่นเสนอราคา พร้อมทั้งเปิดซองราคาวันที่ 28 เม.ย.นี้ต่อไป

สำหรับข้าวสารในสต๊อกรัฐบาท เพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคนและสัตว์ แบ่งเป็นข้าว?16?ชนิด ได้แก่ ข้าวหอมมะลิ 100 % ชั้น 2 ข้าวหอมจังหวัด ข้าวขาว5% ข้าวขาว 10% ข้าวขาว 15% ข้าวขาว 25% เลิศ ข้าวปทุมธานี ข้าวเหนียวขาว 10% เป็นต้น

ทั้งนี้ คุณสมบัติผู้เสนอซื้อ ต้องเป็นนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานที่ไม่ใช่การบริโภคของคนและสัตว์ อีกทั้งต้องแจ้งวัตถุประสงค์และประเภทของอุตสาหกรรมที่จะนำข้าวไปใช้ และรับรองว่าจะไม่นำข้าวดังกล่าวเข้าสู่ระบบการตลาดและการค้าข้าวปกติเพื่อการบริโภคของคนและสัตว์ทุกรูปแบบ โดยต้องนำไปใช้ในอุตสาหกรรมตามที่แจ้งไว้เท่านั้น หากพบกระทำผิดก็จะดำเนินการกฎหมายต่อไป เพื่อป้องกันปัญหาการนำข้าวไปใช้ผิดวัตถุประสงค์และเข้าตลาดปกติ ซึ่งข้าวส่วนใหญ่เหมาะสมกับอุตสาหกรรมเอทานอล หรือไบโอแมส เป็นต้น

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"แห่ยื่นซองประมูลข้าวเสื่อม". (26-04-2560). เดลินิวส์.: สืบค้นเมื่อ 27-04-2560,
เข้าถึงได้จาก : https://www.dailynews.co.th/economic/570382