เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ข้าวสังข์หยด ขึ้นทะเบียน GI ใน EU

18 เมษายน 2560
4,835
นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า เป็นที่น่าภูมิใจของคนไทยที่สหภาพยุโรปได้ประกาศขึ้นทะเบียนข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุงเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ในสหภาพยุโรป (EU) นับเป็นสินค้าข้าวลำดับที่ 2 ที่ได้รับการรับรองต่อจากข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้เมื่อก่อนหน้านี้
นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า เป็นที่น่าภูมิใจของคนไทยที่สหภาพยุโรปได้ประกาศขึ้นทะเบียนข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุงเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ในสหภาพยุโรป (EU) นับเป็นสินค้าข้าวลำดับที่ 2 ที่ได้รับการรับรองต่อจากข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้เมื่อก่อนหน้านี้

นอกจากจะเป็นการยอมรับคุณภาพของสินค้า ชื่อเสียง ป้องกันการปลอมปนและลอกเลียนแบบแล้ว ยังเป็นการขยายโอกาสของผู้ผลิตและส่งออกข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุงในการทำตลาดในต่างประเทศให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น

ซึ่งก่อนหน้านี้กรมการข้าวได้นำข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุงร่วมกับข้าวตลาดเฉพาะชนิดพันธุ์อื่น ๆ ไปร่วมโปรโมตและประชา สัมพันธ์แก่ผู้บริโภคในต่างประเทศ พบว่ามีกระแสตอบรับค่อนข้างดี เนื่องจากเป็นข้าวที่มีสีสวย โภชนาการสูง และเมื่อได้รับการขึ้นทะเบียน GI จาก EU แล้ว หากมีการจัดกิจกรรมโปรโมตเชื่อมโยงแหล่งผลิตเพื่อให้ผู้บริโภครู้จักมากยิ่งขึ้น

โดยเชื่อมโยงกับแหล่งผลิตในเชิงการท่องเที่ยวเพื่อสร้างการจดจำและประทับใจแก่กลุ่มผู้บริโภค ก็จะยิ่งทำให้สินค้าข้าว GI จาก EU นี้เป็นที่รู้จักแก่ผู้บริโภคในต่างประเทศมากยิ่งขึ้นอีก "ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุงเป็นข้าวตลาดข้าวเฉพาะเมื่อได้รับการรับรอง GI จากสหภาพยุโรปก็จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการพัฒนาสินค้าข้าวไทยสู่ความสำเร็จ ทั้งในด้านคุณภาพสินค้า ต้องปลูกในพื้นที่ต้นกำเนิดเพื่อรักษาคุณภาพและคงอัตลักษณ์ของข้าวให้มีความเฉพาะถิ่น ผลผลิตต่อปีจึงมีจำกัดและต้องอาศัยขั้นตอนการผลิตที่ละเอียดอ่อนเพื่อรักษาคุณภาพ ราคาจึงสูงกว่าข้าวโดยทั่วไปและคุณประโยชน์ของสินค้าที่พิเศษกว่า เช่น เป็นข้าวที่มีโภชนาการสูง เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคกลุ่มที่มีกำลังซื้อสูง ก็จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยให้ผลิตข้าวด้วยความปลอดภัยและมีรายได้ที่มั่นคงยิ่งขึ้น" นายอนันต์ กล่าว

สำหรับข้าวสังข์หยดเป็นข้าวพื้นเมืองที่อยู่คู่เมืองพัทลุงมานับร้อยปี เมื่อหุงแล้วมีความเหนียว นุ่ม ย่อยง่าย เหมาะกับผู้สูงอายุ มีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยชะลอความชราและลดความเสี่ยงในการเป็นโรคต่าง ๆ เช่น โรคหัวใจ โรคมะเร็ง โรคระบบภูมิคุ้มกันทำงานผิดปกติ มี วิตามินบี ช่วยป้องกันโรคเหน็บชา มีปริมาณไนอะซินสูงช่วยในการทำงานของระบบประสาทและผิวหนัง

แต่ในช่วงหนึ่งเกือบสูญพันธุ์ จนกระทั่งได้รับการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ให้บริสุทธิ์โดยศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงและส่งเสริมให้ชาวนาได้หันมาปลูกข้าวสังข์หยดรับประทานในครัวเรือน และเพื่อการค้าจนเป็นที่นิยมในปัจจุบัน และได้ขื้นทะเบียนเป็นข้าว GI สังข์หยดเมืองพัทลุงพันธุ์แรกของไทย เมื่อ 23 มิถุนายน 2549 ที่ผ่านมา.

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ข้าวสังข์หยด ขึ้นทะเบียน GI ใน EU". (17-04-2560). เดลินิวส์.: สืบค้นเมื่อ 17-04-2560, เข้าถึงได้จาก : https://www.dailynews.co.th/agriculture/568518