เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
ดึงโรงสีช่วยสต๊อกข้าวนาปรัง
18 เมษายน 2560
2,963
"พาณิชย์" ดึงโรงสี ร่วมโครงการเก็บสต๊อกข้าวนาปรังแล้ว 149 ราย วงเงินกู้ 474 ล้านบาท หวังดันราคาข้าวเปลือกนาปรังไม่ให้ตกต่ำ
นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า มาตรการชดเชยดอกเบี้ยให้โรงสี 3%?เพื่อเข้าร่วมโครงการเก็บสต๊อกข้าวเปลือกนาปรัง ฤดูกาล 61 เป็นเวลา 6 เดือน ซึ่งเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.-31 ก.ค.นี้ ขณะนี้มีโรงสีเข้าร่วมโครงการแล้ว 149 ราย รวมวงเงินที่กู้ยืมธนาคารเพื่อเก็บสต๊อกข้าว 474 ล้านบาท ส่วนโรงสีภาคใต้ ที่เข้าร่วมโครงการนั้น จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.-31 ต.ค. นี้ คาดว่าจะช่วยดูดซับปริมาณข้าวเปลือกนาปรังมาเก็บไว้ในสต๊อกตามเป้าหมาย 5.9 ล้านตัน มูลค่า 47,000 ล้านบาท

"มาตรการชดเชยดอกเบี้ยให้โรงสี 3% นั้น ใช้วงเงินเดิมที่ครม. อนุมัติเงินชดเชยดอกเบี้ย 940 ล้านบาท ตั้งแต่โครงการเก็บสต๊อกข้าวเปลือกนาปี ฤดูกาล 60/61 ตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมา และยังมีวงเงินเหลืออยู่ โดยโครงการชดเชยดอกเบี้ยข้าวเปลือกนาปีใช้ไปเพียง 368 ล้านบาท เก็บสต๊อกข้าว 3.77 ล้านตัน เชื่อว่าจะเพียงพอต่อการดึงราคาข้าวเปลือกนาปรังไม่ให้ตกต่ำ"

สำหรับสถานการณ์ราคาซื้อขายข้าวเปลือกขณะนี้ พบว่า ข้าวเปลือกหอมะลิราคาตันละ 9,000-11,000 บาท ข้าวเปลือกเหนียว (ยาว) ตันละ 11,000-13,000 บาท ข้าวเปลือกเหนียว (คละ) ตันละ 10,500-12,000 บาท ข้าวเปลือกเจ้า 5%?ตันละ 7,300-7,700 บาท และข้าวเปลือกหอมปทุมฯตันละ 8,000-8,500 บาท

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ดึงโรงสีช่วยสต๊อกข้าวนาปรัง". (17-04-2560). เดลินิวส์.: สืบค้นเมื่อ 17-04-2560,
เข้าถึงได้จาก : https://www.dailynews.co.th/economic/568627