เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

วอนเกษตรกรงดปลูกข้าว หวั่นเกิดวิกฤติแล้งหนักชาวนาแย่งน้ำทำนา

24 มีนาคม 2560
3,412
น.ส.ชุติมา บุญยประภัศร รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า สถานการณ์การปลูกข้าวรอบ 3 หรือนาปรังรอบ 2 ยังคงเพิ่มขึ้น ทางกระทรวงเกษตรฯจึงขอความร่วมมือจากชาวนาที่ยังไม่ปลูกข้าว อย่าปลูกข้าวเพิ่มอีก เพราะขณะนี้การปลูกข้าวถือว่าสูงกว่าแผนที่วางไว้ ซึ่งอาจกระทบกับแผนการบริหารจัดการน้ำของกรมชลประทานได้ ทั้งนี้เพื่อไม่ให้เกิดวิกฤติขาดน้ำหรือแล้ง กระทรวงเกษตรฯได้แจ้งให้จังหวัดทราบ และให้เจ้าหน้าที่ของกระทรวงฯลงพื้นที่ทำความเข้าใจชาวนาว่าตอนนี้มีน้ำใช้จำกัด หากแย่งน้ำกันใช้น้ำจะไม่เพียงพอ และนาข้าวเสียหายได้
ผู้สื่อข่าวรายงานจากกรมชลประทานว่า พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรฯ กังวลกับสถานการณ์น้ำมาก เพราะน้ำต้นทุนมีไม่มาก แต่ยังมีการปลูกข้าวเกินแผนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและไม่มีทีท่าว่าจะหยุดลง โดยกรมชลประทานรายงานในที่ประชุมผู้บริหารกระทรวงครั้งล่าสุดว่า ปัจจุบันมีการปลูกข้าวทั่วประเทศแล้วประมาณ 11.06 ล้านไร่ เกินแผน 4.13 ล้านไร่ หรือ 60% จากแผนที่วางไว้ 6.93 ล้านไร่ โดยเก็บเกี่ยวแล้ว 2.37 ล้านไร่ เหลือรอเก็บเกี่ยว 8.73 ล้านไร่ ขณะที่ในเขตชลประทานทั้งประเทศ วางแผนเพาะปลูกไว้ 4.00 ล้านไร่ ปลูกแล้ว 7.54 ล้านไร่ เก็บเกี่ยวแล้ว 1.65 ล้านไร่ และเหลือรอเก็บเกี่ยว 5.93 ล้านไร่ นอกเขตชลประทานทั้งประเทศวางแผน 2.93 ล้านไร่ ปลูกแล้ว 3.52 ล้านไร่ เก็บเกี่ยวแล้ว 0.72 ล้านไร่ และเหลือรอเก็บเกี่ยว 2.80 ล้านไร่ สำหรับเขื่อนขนาดใหญ่ทั้ง 34 เขื่อน และแหล่งน้ำอื่นๆ นอกจากการนำน้ำไปใช้ในการเกษตร ยังต้องสำรองน้ำเพื่อประโยชน์หลายอย่าง ได้แก่ อุปโภคบริโภค หรือน้ำต้นทุนทำน้ำประปา, ใช้น้ำรักษาระบบนิเวศ, ลดความเค็มพื้นที่ลุ่มต่ำใกล้ชายทะเล.

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"วอนเกษตรกรงดปลูกข้าว หวั่นเกิดวิกฤติแล้งหนักชาวนาแย่งน้ำทำนา". (24-03-2560). ไทยรัฐ.:
สืบค้นเมื่อ 24-03-2560, เข้าถึงได้จาก : http://www.thairath.co.th/content/894281