เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ขาดทุนสต๊อกข้าว 1.5 แสนล้าน

23 มีนาคม 2560
3,321
น.ส.วิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ได้หารือถึงแผนการระบายข้าวในสต๊อกรัฐบาล ที่เหลืออยู่ตามกรอบที่ นบข.กำหนดไว้เมื่อเดือน ม.ค.ที่ให้ระบายข้าว 8 ล้านตัน ที่ได้แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มโดยมีความคืบหน้าดังนี้ กลุ่มที่ 1 ข้าวที่ยังคงมีคุณภาพอยู่สามารถบริโภคได้ 3 ล้านตัน ที่ได้เปิดประมูลเมื่อเดือน ก.พ.ที่ผ่านมา 2.86 ล้านตัน ในจำนวนนี้ระบายออกไปได้ 1.3 ล้านตัน ยังเหลืออยู่ 1.5 ล้านตัน นบข.ได้อนุมัติหลักการเพื่อนำออกมาประมูลรอบใหม่ในเดือน พ.ค.นี้
กลุ่มที่ 2 ข้าว ที่ไม่เหมาะสมกับการบริโภค ให้นำเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม เปิดประมูลไปแล้ว 3.66 ล้านตัน มีผู้ประกอบการยื่นเสนอซื้อ 19 ราย และวันที่ 23 มี.ค.นี้เป็นกำหนดวันเปิดซองประกวดราคาเสนอซื้อ จะทำให้ทราบจำนวนข้าวและราคาข้าว ที่ผู้ประกอบการต้องการขอซื้อ คาดว่าอาจระบายข้าวกลุ่มนี้ได้ไม่หมด 3.66 ล้านตันในรอบนี้ จึงจะนำข้าวที่เหลือไปประมูลรอบใหม่ ในเดือน มิ.ย. กลุ่มที่ 3 ข้าวที่เสื่อมสภาพเก็บไว้ เกิน 5 ปี รวม 1 ล้านตันเศษ จะเปิดประมูลรอบแรกเดือน เม.ย.นี้ เพราะต้องระบายไปใช้ในอุตสาหกรรมที่ไม่ใช่อาหารคน อาหารสัตว์

"ปีนี้ กรมส่งเสริมการค้าต่างประเทศ จะเร่งหาตลาดต่างประเทศเพื่อส่งออก และเมื่อรวมกับเอกชน มั่นใจว่าจะส่งออกได้จำนวนมาก ตั้งเป้าหมายไว้ที่ 10 ล้านตัน ในส่วนของฟิลิปปินส์ที่ไทยจะเข้าร่วมประมูลขายข้าวให้รัฐบาลฟิลิปปินส์คาดว่าจะส่งออกได้ 300,000 ตัน ขณะที่จีนเพิ่งเจรจาได้ 200,000 ตัน อิหร่านภาคเอกชน สามารถหาตลาดได้ 100,000 ตัน ญี่ปุ่น 27,000 ตัน บังกลาเทศมีกรอบความร่วมมือเดิม 1 ล้านตัน อิรักเพิ่งส่งคำเชิญมาให้ไทยไปเสนอราคาให้"

นายนิพนธ์ พัวพงศกร นักวิชาการเกียรติคุณ สถาบันวิจัยเพื่อการวิจัยและพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) กล่าวว่า ได้ประเมินมูลค่าของข้าว ในสต๊อกรัฐบาล 8 ล้านตัน ณ วันที่ 30 ม.ค.ที่ผ่านมา มีผลขาดทุนสะสม 154,000 ล้านบาท ถ้าไม่เร่งระบายข้าวออกจากสต๊อก จะมีผลต่อการกดราคาข้าวเปลือก ที่จะออกใหม่และหากขายช้าจะขาดทุนมากขึ้น เพราะมีภาระเรื่องต้นทุนเก็บรักษา ดอกเบี้ยและค่าเสื่อมของข้าวที่เกิดขึ้นทุกวันเฉลี่ยรวมเดือนละ 500 ล้านบาท และหากระบายออกหมด คาดว่ากลุ่มแรก ข้าวที่ยังบริโภคได้จะได้เงิน 29,000 ล้านบาท กลุ่มที่ 2 ข้าวที่เข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม 17,000 ล้านบาท กลุ่มที่ 3 ข้าวเสื่อมสภาพ จะได้เงิน 1,800 ล้านบาท.

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ขาดทุนสต๊อกข้าว 1.5 แสนล้าน". (23-03-2560). ไทยรัฐ.: สืบค้นเมื่อ 23-03-2560,
เข้าถึงได้จาก : http://www.thairath.co.th/content/893245