เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

พาณิชย์เปิดประมูลข้าว3.66ล้านตัน

21 มีนาคม 2560
1,939
เปิดประมูลข้าวเข้าอุตสาหกรรม 3.66 ล้านตันไม่คึกคัก เอกชนยื่นซองคุณสมบัติ 19 ราย
นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมฯ ได้เปิดให้ผู้ที่สนใจประมูลข้าวในสต๊อกรัฐเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคน ครั้งที่ 1/60 รวม 3.6 ล้านตัน เข้ายื่นซองเอกสาร เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติเข้าร่วมประมูล โดยมีผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมยื่นซองตรวจสอบคุณสมบัติ รวม 19 ราย ซึ่งหลังจากนี้ กรมฯ จะตรวจสอบคุณสมบัติ และประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านคุณสมบัติวันที่ 23 มี.ค.ที่จะถึงนี้ รวมทั้ง เปิดให้เสนอราคาในวันเดียวกันต่อไป

ทั้งนี้ การจำหน่ายข้าวสารในสต๊อกรัฐบาลเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่คนบริโภค เป็นการจำหน่ายข้าวที่มีหลายชนิดหลายเกรดปะปนกันอยู่ในคลังเดียวกัน โดยกำหนดให้ผู้เสนอซื้อต้องเป็นนิติบุคคลที่มีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคน และต้องมีหนังสือรับรองว่าจะนำข้าวไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งเท่านั้น กรณีผู้เสนอซื้อไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขและถูกตรวจพบว่านำข้าวไปใช้ผิดวัตถุประสงค์จะต้องถูกริบหลักประกัน และถือว่าเป็นผู้ผิดเงื่อนไขการประมูล รวมทั้งถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"พาณิชย์เปิดประมูลข้าว3.66ล้านตัน". (20-03-2560). เดลินิวส์.: สืบค้นเมื่อ 21-03-2560, เข้าถึงได้จาก :