เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ไม่ตากข้าวบนถนน!ชาวนาพิจิตรทำลานตากข้าวเอง

14 พฤศจิกายน 2561
2,730

นางเจือน อ้นอินทร์ อายุ 56 ปี ชาวตำบลบ้านนา อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร และ นางสาว วราภรณ์ วรรณสำราญ อายุ 33 ปี และสมาชิกของสมาคมชาวนาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดพิจิตร ซึ่งทำนาปลูกข้าวหอมมะลิ 105 พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมองให้กองทัพภาคที่ 3 และ กอ.รมน.พิจิตร นำมาแจกจ่ายให้กับเกษตรกรที่ปลูกข้าวแบบเกษตรอินทรีย์ในจังหวัดพิจิตร ซึ่งเกษตรกรกลุ่มนี้ได้ปลูกข้าวดังกล่าวโดยต้นข้าวในแปลงนาใกล้จะเก็บเกี่ยวแล้วแต่เนื่องจากไม่มีลานตากข้าวอยู่ใกล้บ้าน อีกทั้งการที่จะนำข้าวเปลือกไปตากบนถนนภายในหมู่บ้านก็เป็นเรื่องผิดกฎหมาย อีกทั้งอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุกับผู้ใช้รถใช้ถนนได้ ดังนั้นชาวนากลุ่มนี้จึงได้รวมตัวกันพลิกฟื้นนำภูมิปัญญาชาวบ้านที่มีมาตั้งแต่ในอดีตด้วยการช่วยกันใช้จอบถากหญ้า จากนั้นได้ไปนำขี้ควายที่รวมกันกันเลี้ยงเพื่ออนุรักษ์ควายไทย โดยนำขี้ควายมาผสมกับน้ำใส่ในกระถัง จากนั้นก็ใช้เท้าย่ำคลุกเคล้าขี้ความกับน้ำให้เข้ากัน จากนั้นก็เทราดลงพื้นดินแล้วใช้ไม้กวาดดอกหญ้ากวาดขี้ควายให้กระจายไปทั่วลานตากข้าว จากนั้นก็จะทิ้งไว้ 2-3 วัน เพื่อให้ขี้ควายโดนแดดจะได้เซ็ทตัวแห้งเป็นผิวเรียบให้สามารถตากข้าวเปลือกได้ ซึ่งวิธีการดังกล่าวนี้มีมาตั้งแต่โบราณ แต่พอถึงยุคปัจจุบันชาวนาส่วนใหญ่เอาง่ายและเอาสะดวกเข้าว่า? โดยไปซื้อผ้ายางที่เป็นตาข่ายมาปูตากข้าวเปลือก ซึ่งต้องเสียเงินลงทุน ดังนั้นชาวนากลุ่มนี้จึงพลิกฟื้นภูมิปัญญาชาวบ้านทำลานตากข้าวแบบโบราณที่ทำจากขี้ควายดังกล่าว 


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :