เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ไทยตีปีก เม็กซิโกเปิดโควตานำเข้าข้าว 1.5 แสนตันภาษี 0%

16 มีนาคม 2560
2,980
"เม็กซิโก" เปิดโควตานำเข้าข้าว 1.5แสนตันภาษี 0% "พาณิชย์"เตรียมตั้งเป้าผลักดันส่งออกข้าวไทยภายใต้โควตาปี 60 มากกว่า 1 หมื่นตัน
นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า รัฐบาลกลางเม็กซิโกได้เปิดโควตานำเข้าข้าวปริมาณ 1.5 แสนตัน ภายใต้ภาษีในโควตา 0% ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่เม็กซิโกเปิดโควตาให้มีการนำเข้าข้าวเข้ามา โดยแบ่งข้าวที่จะนำเข้าภายใต้โควตาออกเป็น 4 ชนิด ได้แก่ ข้าวเปลือก ข้าวเมล็ดยาว ข้าวหัก และข้าวกล้อง โดยไทยได้รับการจัดสรรโควตาประเภทข้าวเมล็ดยาว จากการเปิดโควตานำเข้าข้าวในครั้งนี้ด้วย ซึ่งคู่แข่งในโควตาที่ส่งออกข้าวเมล็ดยาวไปเม็กซิโก เช่น สหรัฐฯ อุรุกวัย อาร์เจนติน่า และเวียดนาม

"ถือเป็นโอกาสดีที่ไทยจะส่งออกข้าวไปตลาดเม็กซิโก ซึ่งปกติไทยส่งออกข้าวนอกโควตา โดยจะเสียภาษี 20% ไปตลาดแห่งนี้ ดังนั้นการจัดสรรโควตาให้ไทยก็คาดหวังว่าไทยจะส่งออกได้เพิ่มขึ้นในปีนี้มากกว่า 10,000 ตันขึ้นไป จากปี 2559 ที่ผ่านมาไทยมีการส่งออกไปเม็กซิโกผ่านเอกชนปริมาณ 7,690 ตัน ลดลง 50% คิดเป็นสัดส่วน 3.32% ของปริมาณข้าวที่เม็กซิโกนำเข้ามาทั้งหมด โดยเม็กซิโกนำเข้าข้าวจากสหรัฐฯมากสุด สัดส่วน 45% รองลงมาคืออุรุกวัย 40% อาร์เจนติน่า 7.7% เวียดนาม 1% และอินเดียไม่ถึง 1%" นางอภิรดีกล่าว

อย่างไรก็ตาม การเปิดโควตานำเข้าข้าวของรัฐบาลเม็กซิโกได้กำหนดให้นำเข้าได้ตั้งแต่วันที่ 2 มี.ค.-31 ธ.ค. 2560 โดยกำหนดให้บริษัทเอกชนที่ส่งออกข้าวภายในโควตาได้ไม่เกินบริษัทละ 10,000 ตัน เพื่อกระจายโควตาให้ทั่วถึงไม่ให้เกิดการผูกขาด โดยไทยจะใช้โอกาสนี้ในการผลักดันข้าวเข้าตลาดเม็กซิโก เพราะไทยมีคู่แข่งการส่งออกข้าวไปยังตลาดเม็กซิโก คือ สหรัฐฯ ที่ส่งออกข้าวชนิดเดียวกัน แต่สหรัฐฯจะได้เปรียบเรื่องต้นทุนด้านโลจิสติกส์ที่ต่ำกว่า

สำหรับแผนการผลักดันและประชาสัมพันธ์ข้าวไทยในตลาดเม็กซิโกรวมทั้งตลาดอเมริกากลาง คือ ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจัดทำโครงการขยายตลาดข้าวไทยในเม็กซิโก ร่วมกับผู้นำเข้าและห้างสรรพสินค้าคอสท์โก เม็กซิโก (Costco Mexico) ที่มีถึง 37 สาขา ในระหว่างเดือน เม.ย.-ก.ย. 2560 เพื่อประชาสัมพันธ์ข้าวไทยให้เป็นที่รู้จักและติดตลาดเพิ่มขึ้น

"การขยายตลาดส่งออกข้าวไปยังเม็กซิโก โดยกลยุทธ์ที่ภาครัฐและผู้ส่งออกไทยจะใช้เพื่อชิงส่วนแบ่งตลาด จะเน้นการประชาสัมพันธ์คุณสมบัติของข้าวหอมมะลิไทย ที่โดดเด่นแตกต่างจากข้าวพันธุ์อื่นๆ แสดงให้ผู้บริโภคทราบเรื่องราวความสำคัญของแหล่งปลูกข้าวของไทยและต้องพัฒนาการแข่งขันด้านโลจิสติกส์ ให้สามารถลดต้นทุนการส่งออกที่เป็นปัจจัยสำคัญด้านราคา และหากผู้ส่งออกไทยสามารถครองส่วนแบ่งตลาดได้เพิ่มขึ้น จะส่งผลดีต่อเนื่องไปยังตลาดข้าวไทยในประเทศอื่นๆ ของภูมิภาคลาตินอเมริกา" นางอภิรดี กล่าว

สำหรับช่องทางการจัดจำหน่าย ผู้นำเข้าข้าวรายใหญ่ในเม็กซิโกปัจจุบันนำเข้าข้าวไทยเพื่อกระจายสินค้าต่อไปยังร้านอาหาร โดยเฉพาะร้านอาหารเอเชีย อย่างไรก็ดี จากรายงานวิเคราะห์ตลาดพบว่า ชาวเม็กซิกัน 7 ใน 10 เลือกซื้อสินค้าอาหารในซูเปอร์มาร์เกต ผู้ส่งออกไทยควรจับคู่ธุรกิจกับผู้นำเข้าและซูเปอร์มาร์เกต เช่น วอลมาร์ต (Walmart) และเชดราอุย (Chedraui) เพื่อจับตลาดค้าปลีกด้วย

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวว่า จากการที่กรมจัดคณะผู้แทนการค้าภาครัฐ และเอกชนไทยเยือนประเทศญี่ปุ่นวันที่ 7-10 มี.ค.ที่ผ่านมา คณะผู้แทนฯ ได้เข้าพบหารือกับผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงาน Crop Production Bureau ซึ่งกำกับดูแลการประมูลนำเข้าข้าวของญี่ปุ่น ภายใต้กระทรวงเกษตร ป่าไม้และประมงญี่ปุ่น โดยญี่ปุ่นแจ้งว่า การประมูลนำเข้าข้าวที่ผ่านมาไม่พบปัญหาคุณภาพข้าวที่นำเข้าจากไทย และขอบคุณไทยที่ให้ความร่วมมือจัดส่งตัวอย่างข้าว เพื่อใช้ตรวจสอบภายใต้โครงการตรวจสอบสารพิษจากเชื้อราและสารหนูในข้าวนำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งผลการตรวจสอบข้าวไทย ไม่พบสารตกค้างเกินค่ามาตรฐานที่กำหนด

"ไทยได้ให้ความเชื่อมั่นในคุณภาพมาตรฐานข้าวของไทย และแจ้งว่า ไทยมีประกาศมาตรฐานข้าวฉบับใหม่ เริ่มใช้ปี 2559 จะทำให้ไทยส่งออกข้าวได้ตามความต้องการของลูกค้าที่มีหลากหลายมากขึ้น และจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของไทยได้มากขึ้น"

ปัจจุบันญี่ปุ่นถือเป็นตลาดข้าวคุณภาพดีที่สำคัญของไทย โดยนำเข้าข้าวขาว 100% และข้าวเหนียว เพื่อนำไปใช้แปรรูป เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ อีกทั้งยังสนใจข้าวคุณลักษณะพิเศษของไทย โดยเฉพาะข้าวไรซ์เบอร์รี่ ซึ่งมีคุณประโยชน์สูง เป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคใส่ใจสุขภาพ โดยการส่งออกข้าวไทยไปญี่ปุ่นนั้น เฉลี่ยปีละกว่า 3 แสนตัน ในปี 2559 ญี่ปุ่นนำเข้าข้าวไทย 3.25 แสนตัน เพิ่มขึ้น 15.15% จากปี 2558 ที่มีปริมาณส่งออก 2.82 แสนตัน ส่วนเดือน ม.ค. 2560 ญี่ปุ่นนำเข้าแล้ว 45,700ตัน เพิ่มขึ้น 37.83% จากช่วงเดียวกันของปี 2559 ที่มีปริมาณนำเข้า 33,100 ตัน

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ไทยตีปีก เม็กซิโกเปิดโควตานำเข้าข้าว 1.5 แสนตันภาษี 0%". (15-03-2560). ประชาชาติธุรกิจ.: สืบค้นเมื่อ 16-03-2560, เข้าถึงได้จาก : http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1489567722