เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

พาณิชย์ ย้ำประมูลข้าว 3.66 ล้านตันเข้าอุตฯ ไม่ใช่อาหารคน เหตุคุณภาพต่ำ พร้อมการันตีราคาขายมีเกณฑ์อ้างอิง

14 มีนาคม 2560
2,217
"พาณิชย์" ชี้แจงการเปิดประมูลข้าวสารในสต๊อกรัฐบาล 3.66 ล้านตันเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่อาหารคน ยืนยันเป็นข้าวคุณภาพต่ำ ผิดชนิด ผิดมาตรฐาน เก็บมา 3-5 ปี ไม่เหมาะให้คนบริโภค พร้อมย้ำราคาที่จะขายมีหลักเกณฑ์อ้างอิงชัดเจน ระบุมีแผนป้องกันการรั่วไหลเข้าสู่ตลาดปกติ เหตุ อคส. อ.ต.ก.มีมาตรการคุมเข้ม แต่ถ้าหากมีจริง และจับได้ ดำเนินคดีตามกฎหมายถึงที่สุด
นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยถึงกรณีมีการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการเปิดประมูลข้าวสารในสต๊อกรัฐบาลปริมาณ 3.66 ล้านตันว่า การเปิดประมูลข้าวดังกล่าวเป็นการเปิดประมูลเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่อาหารคน เพราะข้าวส่วนใหญ่มีคุณภาพต่ำกว่ามาตรฐาน มีข้าวผิดชนิด ข้าวผิดมาตรฐานปนอยู่มาก และมีอายุการเก็บรักษาและผ่านการรมยามากว่า 3-5 ปี ไม่เหมาะสมต่อการบริโภคของคน คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) จึงมีมติเห็นชอบให้ระบายเข้าสู่อุตสาหกรรมที่มิใช่อาหารคน

ส่วนในเรื่องราคาที่จะประมูลได้จะขึ้นอยู่กับการแข่งขันของผู้ร่วมประมูล ซึ่งคณะอนุกรรมการพิจารณาการระบายข้าวจะต้องพิจารณาความเหมาะสมของราคาที่จะขออนุมัติขายโดยเทียบเคียงกับคุณภาพข้าว ซึ่งแตกต่างกันในแต่ละคลัง สภาพและขนาดของคลังราคาธัญพืชหรือวัตถุดิบทดแทนอื่นๆ รวมทั้งผลต่อปัจจัยแวดล้อมทางตลาด และภาระของรัฐประกอบกัน

นางดวงพรกล่าวว่า ในประเด็นความกังวลว่าข้าวดังกล่าวจะรั่วไหลสู่ตลาดข้าวปกติ กรมฯ ขอเรียนว่าในประกาศประมูลได้กำหนดเงื่อนไขให้ผู้ซื้อต้องมีหนังสือรับรองว่าจะนำข้าวไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งเท่านั้น และทางการจะจัดเจ้าหน้าที่ไปตรวจติดตามการนำไปใช้ ซึ่งองค์การคลังสินค้า (อคส.) และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ในฐานะคู่สัญญา จะชี้แจงมาตรการในการตรวจสอบ กำกับ ติดตามให้สื่อมวลชนและผู้สนใจรับทราบในวันที่ 17 มี.ค.นี้ ก่อนเปิดให้ยื่นเอกสารเข้าร่วมการประมูลในวันที่ 20 มี.ค. 2560 ต่อไป

"การประมูลจำหน่ายข้าวของรัฐครั้งนี้เป็นครั้งที่ 25 ทุกฝ่ายทราบกติกา เงื่อนไขเป็นอย่างดี และเป็นที่ยอมรับว่าการประมูลที่ผ่านมามีกระบวนการ ขั้นตอนที่ชัดเจนโปร่งใส เข้มงวด ในครั้งนี้ก็เช่นเดียวกัน หากผู้ซื้อไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขโดยเคร่งครัด และถูกตรวจพบว่านำข้าวไปใช้ผิดวัตถุประสงค์จะต้องถูกริบหลักประกัน และถือว่าเป็นผู้ผิดเงื่อนไขการประมูล ซึ่งจะต้องดำเนินคดีตามกฎหมายด้วย จึงมั่นใจได้ว่าการประมูลครั้งนี้จะเป็นไปด้วยดี และคณะทำงานดำเนินการระบายข้าวยินดีรับข้อมูล หากพบเบาะแส การกระทำผิดเงื่อนไขการประมูลสามารถแจ้งให้กรมฯ ทราบ เพื่อดำเนินการตรวจสอบได้ตลอดเวลา" นางดวงพรกล่าว

ทั้งนี้ การประมูลข้าวจากสต๊อกของรัฐเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคนล็อตดังกล่าว นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยระบุว่า กลุ่มผู้ประกอบการอาหารสัตว์สนใจที่จะร่วมประมูล โดยคาดว่าราคาเสนอซื้อจะไม่เกิน 5-6 บาทต่อกิโลกรัม และนายกกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวกังวลว่าราคาเสนอซื้อจะต่ำกว่าปกติมากเพราะมีข้าวหลายเกรดปะปนกัน เกรงจะมีข้าวกลุ่มนี้รั่วไหลสู่ตลาดปกติส่งผลกระทบให้ราคาข้าวในตลาดตกต่ำ

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"พาณิชย์ ย้ำประมูลข้าว 3.66 ล้านตันเข้าอุตฯ ไม่ใช่อาหารคน เหตุคุณภาพต่ำ พร้อมการันตีราคาขายมีเกณฑ์อ้างอิง". (12-03-2560). ผู้จัดการ.: สืบค้นเมื่อ 14-03-2560, เข้าถึงได้จาก : http://manager.co.th/iBizChannel/ViewNews.aspx?NewsID=9600000025354&Keyword=%a2%e9%d2%c7