เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

กรมชลประทานวอน หยุดปลูกข้าวนาปรัง หวั่นกระทบแผนงาน

08 มีนาคม 2560
3,318
กรมชลประทานวอน

หยุดปลูกข้าวนาปรัง

หวั่นกระทบแผนงาน

จัดสรรน้ำในภาพรวม
เมื่อวันที่ 5 มีนาคม นายทองเปลวกองจันทร์ รองอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่า สถานการณ์น้ำในฤดูแล้งปีนี้ไม่มีปัญหา มีน้ำเพียงพอกินใช้ ระบบนิเวศ พอใช้ถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมส่วนน้ำเพื่อการเกษตรตามแผน4ล้านไร่ทั่วประเทศ แต่ในเขตลุ่มเจ้าพระยา ปลูกข้าวนาปรังไปกว่า 5.3 ล้านไร่ จากแผนส่งน้ำให้ปลูก 2.6 ล้านไร่ เกินแผน 2.7ล้านไร่ จะดูแลส่งน้ำให้จนเก็บเกี่ยวได้ ทั้งนี้สิ้นสุดฤดูแล้งเดือนเม.ย.ได้กันน้ำไว้ 3,754ล้านลูกบากศ์เมตร (ลบ.ม.) เพื่อทำเกษตรกรรมช่วงต้นฤดูฝน 2พันล้านลบ.ม.สำหรับกินและใช้ป้องกันระบบนิเวศ 1.3พันล้านลบ.ม.ในผลักดันน้ำเค็มไม่มีผลกระทบต่อระบบผลิตประปากรุงเทพและปริมณฑล แต่ขอความร่วมมือชาวนาหยุดทำนาปรังต่อเนื่องหลังเก็บเกี่ยวเดือนนี้แล้วให้หยุดไว้ก่อน เนื่องจากต้องปล่อยน้ำตลอดหล่อเลี้ยงระบบทุกภาคส่วน หากนาปรังดึงน้ำไปใช้มากจะกระทบแผนจัดสรรน้ำในภาพรวมได้

ที่ จ.ชัยนาท หลังสภาพอากาศร้อนต่อเนื่องหลายสัปดาห์ ส่งผลให้น้ำในบึงก้นอุด หมู่4เริ่มลดลงอย่างรวดเร็ว โดยชาวบ้านบอกว่าในระยะเวลา1เดือนที่ผ่านมา น้ำในบึงลดระดับลงไปแล้วถึง1เมตร ทำให้ชาวบ้านในแถบนี้เริ่มกังวลว่าช่วงเดือนเมษายนที่จะแล้งและร้อนที่สุดของปีน้ำจะยิ่งเหลือน้อยจะกระทบกับชุมชน โดยเฉพาะชาวนาที่ปลูกข้าวอยู่ริมบึงแห่งนี้ ต่างเร่งสูบน้ำเข้ากักเก็บในนาข้าวก่อนที่น้ำในบึงจะไม่เหลือให้สูบ เพราะจากอัตราการลดลงและสภาพอากาศในปัจจุบัน คาดว่าอีกไม่เกิน2เดือนน้ำในบึงคงจะแห้งขอดไม่เหลือให้ใช้งาน โดยชาวบ้านบอกว่าหากเทียบกับปี2559ที่ผ่านมาอัตราการลดลงน้ำในบึงถือว่าใกล้เคียงกัน ซึ่งในปีนั้นชาวบ้านก็ต้องประสบกับภัยแล้งอย่างหนัก ในปีนี้เองชาวบ้านจึงหวาดกลัวว่าจะแล้งหนักซ้ำรอยเดิมปีที่ผ่านมา

ส่วนที่อ่างเก็บน้ำห้วยซัน ต.โพนข่า อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ เป็นอ่างเก็บน้ำ 1ใน16อ่างหลักของศรีสะเกษ เป็นอ่างขนาดเล็ก มีความจุอ่างอยู่ที่ 2.70ล้านลูกบาศก์เมตร มีพื้นที่ชลประทาน รับผิดชอบช่วยเหลือการเกษตร 3,200ไร่ เนื่องจากปีนี้เกษตรกรในเขตชลประทานของอ่างเก็บน้ำห้วยซัน ได้ทำนาปรังกันเต็มพื้นที่และนอกจากทำนาปรังแล้ว เกษตรกรยังได้ทำการเพาะปลูกพืชไร่อย่างอื่น เช่น พริก มะเขือ ถั่วฝักยาว จึงต้องใช้น้ำในปริมาณมาก อ่างห้วยซันต้องปล่อยน้ำลงสู่พื้นที่อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้น้ำในอ่างลดลงอย่างรวดเร็ว วันนี้ มีปริมาณน้ำเหลืออยู่ในอ่างเพียง 0.68 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 30.97เปอร์เซ็นต์

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"กรมชลประทานวอน หยุดปลูกข้าวนาปรัง หวั่นกระทบแผนงาน". (06-03-2560). แนวหน้า.: สืบค้นเมื่อ 07-03-2560,
เข้าถึงได้จาก : http://www.naewna.com/local/259068