เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

พณ.ตั้งเป้าส่งออกข้าวไปจีนใต้สัญญาเดิมให้จบเร็วที่สุด

06 มีนาคม 2560
2,046
นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้ตั้งเป้าหมายการส่งออกข้าวไปจีน ภายใต้สัญญาเดิมที่เหลืออีก 900,000 ตัน ให้จบโดยเร็ว และจะเร่งเจรจาสัญญาซื้อขายข้าวอีก 1 ล้านตัน ภายใต้บันทึกข้อตกลง (เอ็มโอยู) สินค้าเกษตรไทย-จีน
หากตกลงกันได้จะทำให้ไทยขายข้าวจีทูจีได้เพิ่มขึ้นจากเดิม ส่วนที่เหลือจะผลักดันขายให้อินโดนีเซีย 50,000 ตัน ฟิลิปปินส์ 100,000 ตัน ผ่านการเข้าร่วมการประมูลขายข้าวของฟิลิปปินส์ และจะจัดคณะไปเจรจาขายให้กลุ่มประเทศเอเชียใต้ เช่น ศรีลังกา บังคลาเทศอีก 50,000 ตัน
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"พณ.ตั้งเป้าส่งออกข้าวไปจีนใต้สัญญาเดิมให้จบเร็วที่สุด". (05-03-2560). ผู้จัดการ.: สืบค้นเมื่อ 06-05-2560, เข้าถึงได้จาก : http://www.manager.co.th/UpToDate/ViewNews.aspx?NewsID=9600000022637