เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
โคราชแล้งหนักโค-กระบือผอมขายไม่ได้ราคา
18 สิงหาคม 2562
1,797

สถานการณ์ภัยแล้งในหลายพื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมาขณะนี้ ขยายวงกว้างอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดส่งผลกระทบกับสัตว์เลี้ยงโค-กระบือของเกษตรกรในหมู่บ้าน ดงพลอง หมู่ที่ 7 ตำบลหลุมข้าว อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา เริ่มประสบปัญหาขาดแคลนพืชอาหารสัตว์ ขณะทีแหล่งน้ำธรรมชาติก็มีปริมาณตื้นเขินลงอย่างรวดเร็ว ทำให้เกษตรกรต้องไล่ต้อนโคกระบือไปแทะเล็มตอซังหญ้าแห้งตามทุ่งนา และกินต้นข้าวที่ยืนต้นตายแทน เพราะไม่มีหญ้าสดให้กินส่วนฟางฟ่อนที่กักตุนไว้ก็ไม่เพียงพอ เกษตรกรบางรายต้องพาวัวควายไปกินหญ้าและน้ำตามสระที่ยังพอมี ซึ่งอยู่ห่างไกลจากหมู่บ้านกว่า 3-4 กิโลเมตร และแม้ว่าน้ำในสระหรือหนองน้ำในทุ่งนา จะมีสภาพเป็นขุ่นโคลน แต่ก็จำเป็นต้องปล่อยให้โค-กระบือ กินหรือลงไปนอนแช่เพื่อคลายความหิวและคลายความร้อนจากอากาศอบอ้าว


ด้านนายณรงค์ศักดิ์ ยวนจิตร อายุ 50 ปี เกษตรกรผู้เลี้ยงโครายหนึ่ง บอกว่า ตนมีโคจำนวน 10 ตัว แต่ปีนี้ประสบกับปัญหาฝนทิ้งช่วงนานหลายเดือน ทำให้หญ้าสดที่งอกตามป่าหรือทุ่งนาใกล้กับหมู่บ้าน มีสภาพแห้งเหี่ยว ส่วนแหล่งน้ำตามธรรมชาติก็มีสภาพตื้นเขินลงอย่างรวดเร็ว บางจุดแห้งขอด ทำให้ส่งผลกระทบต่อโค-กระบือของชาวบ้านในหมู่บ้าน ทำให้เริ่มขาดแคลนทั้งแหล่งน้ำและอาหาร จำเป็นต้องนำโค-กระบือ มาปล่อยเลี้ยงในนาข้าวเพื่อกินต้นข้าวที่เหี่ยวเฉาตาย


 


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :