เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ยกจำปาดะ-ข้าวอัลฮัม ขึ้นทะเบียน จีไอ เมืองสตูล เพิ่มมูลค่าไปตลาดสากล

23 กุมภาพันธ์ 2560
1,895
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ห้องประชุมโต๊ะหยงกง ศาลากลางจังหวัดสตูล นายสรเดช สุนทรารชุน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล พร้อมนางสาวศมานันท์ หวังประเทือง พาณิชย์จังหวัดสตูล นางประภาภรณ์ คัมภิรานนท์ หัวหน้ากลุ่ม GI กรมทรัพย์สินทางปัญญา นางสาวดวงใจ มาตยานุมัติ ประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมหารือเพื่อส่งเสริมให้มีการขึ้นทะเบียนจังหวัดหนึ่งสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการจัดทำคำขอขึ้นทะเบียนเพื่อหาแนวทางแก้ไข และการลงพื้นที่ตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าสิ่งบ่งชี้ภูมิศาสตร์ก่อนขึ้นทะเบียน ตลอดจนจัดทำข้อกำหนดมาตรฐานของสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
นางสาวศมานันท์ หวังประเทือง พาณิชย์จังหวัดสตูล กล่าวว่า จังหวัดสตูลเตรียมผลักดันจำปาดะและข้าวอัลฮัมขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา เนื่องจากเป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงและมีคุณภาพ ซึ่งจำปาดะมีความโดดเด่นเรื่องของความหอมหวานเนื้อนุ่มละมุน ส่วนข้าวอัลฮัมสตูล เป็นข้าวสารที่อุดมสมบูรณ์ด้วยโปรตีนและมีประโยชน์ต่อร่างกายสูง

สำหรับสินค้าทั้ง 2 ชนิด จะต้องเข้ารับการพิจารณาจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา โดยตรวจสอบด้านประวัติความเป็นมา ลักษณะเด่นของสินค้า ความเชื่อมโยงระหว่างสินค้ากับภูมิศาสตร์ รวมทั้งระบบควบคุมคุณภาพการผลิตให้ได้มาตรฐานที่ยั่งยืน หากได้รับการรับรองขึ้นทะเบียนบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) จะสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า ขยายตลาดในวงกว้างทั้งในประเทศและต่างประเทศ สร้างรายได้ให้กับชุมชน ตลอดจนกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดสตูลให้เฟื่องฟูมากยิ่งขึ้น

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ยกจำปาดะ-ข้าวอัลฮัม ขึ้นทะเบียน จีไอ เมืองสตูล เพิ่มมูลค่าไปตลาดสากล". (22-02-2560). มติชน.:
สืบค้นเมื่อ 23-02-2560, เข้าถึงได้จาก : http://www.matichon.co.th/news/472961