เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
โคราชวิกฤติเขื่อนลำแชะประกาศหยุดส่งน้ำ
17 สิงหาคม 2562
1,788

ที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอครบุรี จ.นครราชสีมา นายวิจิตร กิจวิรัตน์ นายอำเภอครบุรี พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ ทาบโลกา ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ เชิญตัวแทนผู้นำชุมชนและกลุ่มชาวบ้านผู้ใช้น้ำในเขตชลประทานเขื่อนลำแชะ เข้าร่วมประชุม พร้อมประกาศหยุดการส่งน้ำเพื่อการเกษตรในเขตชลประทาน ในวันที่ 24 ส.ค.นี้เป็นต้นไป เนื่องจากสถานการณ์น้ำภายในเขื่อนลำแชะ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา ยังคงลดระดับลงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากสถานการณ์ฝนทิ้งช่วงและภัยแล้ง เพราะต้องสงวนน้ำที่เหลือเอาไว้ให้เพียงพอต่อการอุปโภคและบริโภค


โดยล่าสุดปริมาณน้ำดิบภายในเขื่อนลำแชะ เหลืออยู่ที่ 60 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 21 ของความจุกักเก็บทั้งหมดที่ 275 ล้าน ลบ.ม. และยังต้องรับภาระการส่งน้ำทั้งในส่วนของการอุปโภค บริโภค รักษาระบบนิเวศน์ อุตสาหกรรม และการเกษตร วันละกว่า 1 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งหากรับภาระทั้งหมดอาจจะส่งผลกระทบต่อน้ำในการอุปโภคบริโภคในช่วงฤดูแล้งปีหน้าได้ จึงจำเป็นที่จะต้องประกาศหยุดการส่งน้ำเพื่อการเกษตรจนกว่าจะมีฝนตกลงมาในพื้นที่ให้พอได้น้ำที่จะเพียงพอต่อการส่งน้ำในการเกษตรได้นายสมศักดิ์ ทาบโลกา ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ กล่าวว่า เดิมเขื่อนลำแชะประเมินสถานการณ์น้ำจากข้อมูลของกรมอุตอนิยมวิทยาว่าในช่วงฤดูฝนปีนี้ จะมีปริมาณฝนต่ำกว่าเกณฑ์ประมาณร้อยละ 30 ของค่าเฉลี่ย แต่มาถึงวันนี้ปรากฏว่าฝนน้อยกว่าค่าเฉลี่ยมากกว่า 70 เปอร์เซ็นต์ ล่าสุดมีปริมาณน้ำไหลลงเขื่อนเพียง 21.6 ล้าน ลบ.ม. จากค่าเฉลี่ยทั้งปีที่ 210 ล้าน ลบ.ม. ทำให้ปริมาณน้ำของเขื่อนต่ำกว่าการควบคุม และจำเป็นที่จะต้องเริ่มทำการสงวนน้ำเอาไว้เพื่อการอุปโภคและบริโภคเป็นหลัก จึงจำเป็นที่จะต้องหยุดการส่งน้ำเพื่อการเกษตรโดยเฉพาะข้าวนาปีที่ต้องใช้น้ำมาก ตั้งแต่วันที่ 24 ส.ค.เป็นต้นไปโดยสิ้นเชิง จนกว่าสถานการณ์ทุกอย่างจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ คือเมื่อมีปริมาณน้ำไหลเข้าสู่เขื่อนอยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้ ก็จะมีการวางแผนการส่งน้ำให้กับเกษตรกรใหม่อีกครั้งแหล่งอ้างอิงข้อมูล :