เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

48 เอกชนแห่ซื้อข้าวรัฐ

17 กุมภาพันธ์ 2560
3,153
นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า วันที่ 16 ก.พ. กรมได้เปิดให้ผู้สนใจยื่นซองเสนอราคาซื้อข้าวสารสต๊อกรัฐบาลปริมาณ 2.86 ล้านตัน มีผู้ยื่นซองเสนอราคาทั้งหมด 66 ราย จากผู้ผ่านคุณสมบัติทั้งหมด 73 ราย ซึ่งหลังเปิดซองราคาพบว่า มีผู้เสนอราคาซื้อสูงสุด 48 ราย ใน 185 คลัง ปริมาณ 2.03 ล้านตัน คิดเป็นสัดส่วน 70.98% ของปริมาณที่เปิดประมูลทั้งหมด มูลค่าที่เสนอซื้อประมาณ 18,582.14 ล้านบาท โดยชนิดข้าวที่มีผู้เสนอราคาซื้อมากที่สุดเป็นข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 ปริมาณ 745,236 ตัน คิดเป็นสัดส่วน 26.05% รองลงมาได้แก่ ข้าวขาว 5% ปริมาณ 479,761 ตัน คิดเป็นสัดส่วน 16.75% ทั้งนี้ ในวันที่ 21 ก.พ.นี้ คณะทำงานระบายข้าวจะเปิดซองราคา เพื่อสรุปผลผู้เสนอราคาสูงสุดให้ประธานคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) อนุมัติ คาดว่า กระบวนการทั้งหมดจะแล้วเสร็จในเดือน ก.พ.นี้ ส่วนการเปิดประมูลข้าวสารสต๊อกรัฐบาลในรอบต่อไป คาดว่า จะเปิดระบายได้ในเดือน มี.ค.นี้ ซึ่งจะเป็นข้าวที่มีข้าวเกรดซี (ข้าวเสื่อมคุณภาพ) ปนเกินกว่า 20%
สำหรับการระบายข้าวสต๊อกรัฐบาลของรัฐบาลชุดปัจจุบันระบายออกไปแล้ว 8.7 ล้านตัน รับมอบข้าว (ผู้ชนะประมูลขนข้าวออกจากโกดัง) ได้แล้ว 7.7 ล้านตัน เหลืออีก 1 ล้านตัน แบ่งเป็น 2 ส่วน คือส่วนแรกอยู่ระหว่างการรับมอบข้าวตามสัญญา และอีกส่วนติดปัญหาด้านคุณภาพข้าว ทำให้รับมอบไม่ได้ โดยข้าวส่วนนี้ ในสัปดาห์หน้าจะมีการประชุมร่วมกับองค์การคลังสินค้า (อคส.) และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) เพื่อแก้ไขปัญหา

ส่วนความคืบหน้าการดำเนินการยึดทรัพย์ของนายบุญทรง เตริยาภิรมย์ อดีต รมว.พาณิชย์ และพวก ทั้งนักการเมืองและข้าราชการทั้ง 6 ราย เพื่อชดใช้ค่าเสียหายให้รัฐจากกรณีทุจริตขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) มูลค่าเสียหาย 20,000 ล้านบาทนั้น อยู่ระหว่างทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ พร้อมดึงสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) และสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) เข้ามาช่วยสืบทรัพย์.

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"48 เอกชนแห่ซื้อข้าวรัฐ". (17-02-2560). ไทยรัฐ.: สืบค้นเมื่อ 17-02-2560,
เข้าถึงได้จาก : http://www.thairath.co.th/content/860236