เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ชาวนาทุกข์หนักแมลงบัวระบาด ทำลายต้นข้าวเสียหายหลายพันไร่

16 กุมภาพันธ์ 2560
3,915
15 ก.พ.60 ชาวนาใน ต.โพธิ์ม่วงพันธ์ อ.สามโก้ จ.อ่างทอง ต้องทุกข์หนัก หลังเกิดโรคแมลงบั่วระบาดหนัก กัดกินต้นข้าวในนาเสียหายทั้งตำบลกว่าหลายพันไร่ ได้รับความเดือดร้อนกันทั่วหน้า ไม่มียาที่จะรักษาช่วยเหลือต้นข้าวในนาได้เลย จำต้องปล่อยให้ต้นข้าวเสียหายไปตามธรรมชาติ ทำให้ผลผลิตเสียหายในช่วงเก็บเกี่ยวได้น้อยลงกว่าครึ่ง ต้องขาดทุนเสียหาย
โดยแมลงบั่ว มีลักษณะคล้ายยุงหรือริ้น ตัวยาวประมาณ 3-4 มิลลิเมตร หนวดและขามีสีด เวลากลางวันตัวเต็มวัย จะเกาะซ่อนตัวอยู่ใต้ใบข้าวบริเวณกอข้าว ในช่วงต้นข้าวอายุ 25-30 วัน เพื่อวางไข่หลังจากฟักออกเป็นตัวหนอนจะคลานลงสู่ซอกของใบยอดและกาบใบของข้าวเพื่อเข้าทำลายยอดที่กำลังเจริญทำให้ ต้นข้าวและกอข้าวที่ถูกทำลายจะมีอาการแคระแกร็น เตี้ย ลำต้นกลม มีสีเขียวเข้ม ยอดที่ถูกทำลายไม่สามารถออกรวงได้ ทำให้ผลผลิตข้าวลดลงมาก
ด้าน นางจำเนียง จั่นชีพ อายุ 67 ปี ได้กล่าวว่า ตนได้ทำนา 23 ไร่ ได้เป็นโรคแมลงบั่วที่ระบาดอยู่ ทำให้ต้นข้าวเสียหาย ต้นข้าวจะไม่ออกร่วงข้าวจะออกมาเป็นแบบต้นหอม ตนได้ลงทุนเป็นจำนวนมาก ข้าวที่ปลูกไว้ 70 วัน เสียหายหนักและตอนนี้ได้ระบาดไปทั่วทุ่งนา
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ชาวนาทุกข์หนักแมลงบัวระบาด ทำลายต้นข้าวเสียหายหลายพันไร่". (16-02-2560). แนวหน้า.: สืบค้นเมื่อ 16-02-2560, เข้าถึงได้จาก : http://www.naewna.com/local/256693