เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เอกชน 73 ราย แห่ยื่นซองคุณสมบัติเสนอซื้อข้าวสต๊อกรัฐ 2.87 ล้านตัน

15 กุมภาพันธ์ 2560
2,856
นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมได้เปิดให้ผู้สนใจเข้ายื่นซองตรวจสอบคุณสมบัติการประมูลข้าวสารสต๊อกรัฐบาลปริมาณ 2.87 ล้านตัน
โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมยื่นซองคุณสมบัติทั้งหมด 73 ราย และจะทำการประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติ เพื่อยื่นซองเสนอราคาประมูลในวันที่ 16 ก.พ.นี้ ส่วนสาเหตุที่มีเอกชนจำนวนมากสนใจการเปิดประมูลข้าวในรอบนี้ เนื่องจากข้าว 2.87 ล้านตัน เป็นข้าวในกลุ่มพี เอ บี มีเกรดซี ปนอยู่ไม่เกิน 20% ใช้เพื่อการบริโภค ซึ่งเป็นข้าวล็อตสุดท้ายในกลุ่มที่นำมาบริโภค หลังจากเปิดซองราคาแล้วจะมีการนำผลสรุปของการเปิดซองเสนอให้ประธานคณะกรรมการนโบบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) เห็นชอบต่อไป คาดว่ากระบวนการทั้งหมดจะเสร็จสิ้นภายในเดือน ก.พ.นี้

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"เอกชน 73 ราย แห่ยื่นซองคุณสมบัติเสนอซื้อข้าวสต๊อกรัฐ 2.87 ล้านตัน". (14-02-2560). ประชาชาติ.:
สืบค้นเมื่อ 15-02-2560, เข้าถึงได้จาก : http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1487062094