เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
พาณิชย์ ทำแผนขยายตลาดข้าวฟิลิปปินส์ เตรียมเข้าประมูลขายจีทูจี พร้อมจัดคณะไปเยือน
09 กุมภาพันธ์ 2560
1,094
"พาณิชย์" ทำแผนขยายตลาดข้าวฟิลิปปินส์ เตรียมเข้าร่วมประมูลขายข้าวจีทูจี 2.5 แสนตันช่วง ก.พ.-มี.ค.นี้ พร้อมจัดคณะผู้แทนการค้าภาครัฐและเอกชนหารือ NFA ซึ่งเป็นหน่วยงานดูแลการนำเข้าข้าว และหารือภาคเอกชนเพื่อเจรจาขายข้าว พร้อมเชิญมาร่วมงาน Thailand Rice Convention 2017 ในเดือน พ.ค.
นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ได้จัดทำแผนเพื่อรักษาและขยายตลาดข้าวไปยังฟิลิปปินส์ให้ได้เพิ่มขึ้น เพราะฟิลิปปินส์เป็นประเทศผู้นำเข้าข้าวรายสำคัญของโลก และเป็นคู่ค้าที่สำคัญของไทย ประกอบกับปัจจุบันชาวฟิลิปปินส์มีรายได้เฉลี่ยเพิ่มมากขึ้น และมีแนวโน้มให้ความสำคัญต่ออาหารและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและดีต่อสุขภาพมากขึ้น การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการขายข้าว ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมจากข้าวไทยจะช่วยกระตุ้นการนำเข้าข้าวจากไทย และทำให้ผู้บริโภคชาวฟิลิปปินส์รู้จักผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมจากข้าวไทยเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นผลดีต่อการขยายตลาดการส่งออกข้าวไทยในฟิลิปปินส์ในอนาคต

ทั้งนี้ กระทรวงฯ ได้วางแผนงานเพื่อขยายตลาดข้าวไทยในฟิลิปปินส์ในหลายรูปแบบตั้งแต่ช่วงเดือน ก.พ.-พ.ค. 2560 โดยเริ่มจากช่วงเดือน ก.พ.-มี.ค. 2560 จะเข้าร่วมประมูลขายข้าวในรูปแบบรัฐบาลต่อรัฐบาล (จีทูจี) ให้กับรัฐบาลฟิลิปปินส์ ที่คาดว่าจะเปิดประมูลปริมาณ 2.5 แสนตัน และจะนำคณะผู้แทนการค้าภาครัฐและเอกชนเดินทางไปพบปะหารือกับผู้บริหาร National Food Authority (NFA) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลการนำเข้าข้าวของประเทศฟิลิปปินส์ เพื่อหารือเกี่ยวกับสถานการณ์การผลิต นโยบายและแนวโน้มความต้องการนำเข้าข้าวของฟิลิปปินส์ปี 2560 และกระชับความสัมพันธ์ทางการค้าอันดีระหว่างกัน และใช้โอกาสดังกล่าวทำความรู้จักและแสดงความยินดีกับประธาน NFA คนใหม่ที่เข้ารับตำแหน่งภายใต้รัฐบาลปัจจุบันของฟิลิปปินส์

นอกจากนี้ จะมีการหารือกับกลุ่มผู้นำเข้าข้าวภาคเอกชนของฟิลิปปินส์ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ทางการค้าข้าวและแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ รวมทั้งเจรจาธุรกิจ (Business Matching) ตลอดจนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้าว ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมจากข้าวไทย และประชาสัมพันธ์มาตรฐานข้าวหอมมะลิไทยฉบับใหม่ที่จัดทำขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในต่างประเทศที่หลากหลายในทุกระดับ โดยมาตรฐานดังกล่าวน่าจะเหมาะสมกับรสนิยมและความต้องการบริโภคข้าวของชาวฟิลิปปินส์ ซึ่งจะช่วยเพิ่มปริมาณการส่งออกและขยายตลาดข้าวหอมมะลิไทยในฟิลิปปินส์ได้เพิ่มขึ้น

อย่างไรก็ตาม ในการเดินทางไปฟิลิปปินส์ กระทรวงฯ จะเชิญประธานและคณะผู้แทน NFA รัฐบาลฟิลิปปินส์เข้าร่วมงาน Thailand Rice Convention 2017 ที่กระทรวงพาณิชย์จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 28-30 พ.ค. 2560 ด้วย และจะใช้โอกาสเดียวกันนี้ลงพื้นที่สำรวจตลาดค้าส่งและค้าปลีกเพื่อดูความต้องการบริโภคข้าวของชาวฟิลิปปินส์ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการกำหนดแนวทางการขยายตลาดการค้าข้าวไทยในฟิลิปปินส์ต่อไปด้วย

สำหรับตลาดฟิลิปปินส์ มีข้อมูลของกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ในปี 2559 พบว่า ฟิลิปปินส์นำเข้าข้าวประมาณ 8 แสนตัน เป็นการนำเข้าข้าวไทยประมาณ 3 แสนตัน สำหรับปี 2560 คาดการณ์ว่าฟิลิปปินส์จะนำเข้าข้าวประมาณ 1.4 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 75 ซึ่งเป็นโอกาสดีของการส่งออกข้าวไทยไปยังฟิลิปปินส์เพิ่มขึ้นด้วย เนื่องจากสถานการณ์ราคาข้าวของไทยในขณะนี้สามารถแข่งขันได้กับเวียดนามซึ่งเป็นประเทศผู้ส่งออกข้าวสำคัญในตลาดฟิลิปปินส์เช่นกัน

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"พาณิชย์ ทำแผนขยายตลาดข้าวฟิลิปปินส์ เตรียมเข้าประมูลขายจีทูจี พร้อมจัดคณะไปเยือน". (07-02-2560). ผู้จัดการ.:
สืบค้นเมื่อ 09-02-2560, เข้าถึงได้จาก : http://www.manager.co.th/iBizChannel/ViewNews.aspx?NewsID=9600000013045
    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 23 กันยายน พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
26-31°C
เชียงใหม่
23-30°C
นครราชสีมา
23-31°C
ชลบุรี
26-29°C
นครศรีธรรมราช
24-31°C
ภูเก็ต
26-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×