เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

สมาพันธ์เกษตรสงขลาทวงถามเมล็ดพันธุ์ข้าว 2.5 พันตัน หาก 7 วันไร้คำตอบจะบุกทำเนียบ

09 กุมภาพันธ์ 2560
2,176
เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ ที่ศาลากลางจังหวัดสงขลา ตัวแทนสมาพันธ์เกษตรกรจังหวัดสงขลา นำโดยนายกาจบัณฑิต รามมาก รองประธานสมาพันธ์เกษตรกรจังหวัดสงขลา นายครรชิต เหมะรักษ์ กรรมการสมาพันธ์ฯและนายถาวร แซ่อิ้ว ประธานชมรมชาวนาจังหวัดสงขลา เดินทางเข้ายื่นหนังสือขอคำตอบในการให้ความช่วยเหลือเมล็ดพันธุ์ข้าวแก่ชาวนา ถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 17 มกราคม และวันที่ 2 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ได้ยื่นหนังสือร้องทุกข์ เพื่อขอเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูกให้เกษตรกรชาวนาข้าวคาบสมุทรสทิงพระ (อ.ระโนด, อ.กระแสสินธุ์, อ.สทิงพระ และ อ.สิงหนคร) จังหวัดสงขลา ซึ่งได้รับความเสียหายและเดือดร้อนจากการประสบภัยน้ำท่วม แต่เวลาได้ล่วงเลยมาหลายวันแล้ว ยังไม่ได้รับคำตอบใดๆ กลับมา
โดยนายอนุชิต ตระกูลมุทุตา รอง ผวจ.สงขลา เป็นตัวแทนในการรับหนังสือ และเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจงให้ตัวแทนเกษตรกรได้รับทราบ โดยใช้เวลาในการหารือร่วมกันนานกว่า 1 ชั่วโมง

นายถาวรกล่าวว่า การเดินทางมาในวันนี้ ถือว่าได้รับคำตอบที่น้อยกว่าคาดหวังมาก ที่ประชุมไม่มีคำตอบที่ชัดเจนในเรื่องของการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าว สมาพันธ์เกษตรกรจังหวัดสงขลาจึงได้ขอให้จังหวัดสงขลาเร่งส่งเรื่องไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อนำประเด็นการขอสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวจำนวน 2,500 ตัน เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาความช่วยเหลือเป็นกรณีเร่งด่วน และขอรับทราบคำตอบภายใน 7 วัน หลังจากนั้น หากไม่มีคำตอบใดๆ กลับมาก็คงจะต้องมีการเคลื่อนไหว โดยกลุ่มชาวนาอาจจะต้องเดินทางเข้าพบนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อขอรับเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยตัวเอง

"โดยในขณะนี้นั้นถือว่าผ่านพ้นฤดูกาลทำนาตามปกติมาแล้ว ซึ่งปกติในช่วงเดือนธันวาคมถึงมกราคมของทุกปี จะมีการทำนา แต่ปีนี้เดือนกุมภาพันธ์แล้ว แต่ชาวนายังไม่ได้ปลูกข้าว เนื่องจากรอการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าว และหากปลูกล่าช้ากว่าคนอื่นก็จะประสบปัญหาในเรื่องระบบน้ำ ที่ใช้ระบบชลประทาน หากเราทำช้า คนอื่นเก็บเกี่ยวหมดแล้วก็จะไม่มีน้ำในการทำนาอีก จึงจำเป็นต้องเร่งขอสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าว" นายถาวรกล่าว

ด้านนายกาจบัณฑิตกล่าวว่า สิ่งที่ชาวนาต้องการนั้นคือเมล็ดพันธุ์ข้าว สำหรับปลูกใหม่หลังผ่านพ้นความเสียหายจากน้ำท่วม ต้องการให้มีการนำปัญหานี้ซึ่งเป็นปัญหาเร่งด่วน เข้าสู่การประชุม ครม.เพื่อแก้ปัญหาให้แก่ชาวนา คาดว่าจะใช้งบประมาณในการช่วยเหลือประมาณ 50 ล้านบาทเท่านั้น ไม่ใช่ให้ ผวจ.มาเปิดรับบริจาค เพื่อช่วยเหลือเล็กน้อยอย่างที่ทำอยู่ เพราะในครั้งนี้เกิดความเสียหายเป็นวงกว้าง ชาวนาเดือดร้อนทั้งหมด ทำให้การช่วยเหลือเช่นนี้ไม่เพียงพอต่อชาวนาที่ได้รับความเสียหายและต้องใช้ในการทำนารอบใหม่ประมาณ 1 แสนไร่

ขณะที่ นายอนุชิตกล่าวว่า เข้าใจถึงความเดือดร้อนของชาวนาอย่างดีและทางจังหวัดกำลังเร่งประสานความช่วยเหลืออยู่ ในส่วนการช่วยเหลือเบื้องต้นนั้น ทางจังหวัดสงขลาได้จัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวจากเงินบริจาคแล้วจำนวน 65 ตัน มูลค่า 1 ล้านบาท แจกจ่ายให้แก่ชาวนา ที่ไม่เข้าเกณฑ์ในการช่วยเหลือเยียวยาด้านอื่นกว่า 500 ราย และยังมีเมล็ดพันธุ์อีก 2 รอบ จำนวน 130 ตัน เตรียมนำลงพื้นที่แจกจ่ายชาวนา ทั้งนี้ ในการช่วยเหลือนั้น ได้เน้นช่วยเหลือในส่วนของเมล็ดพันธุ์ข้าวแก่ชาวนา ที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์การช่วยเหลือตามระเบียบราชการ ซึ่งจะได้รับเงินเยียวยาครัวเรือนละ 3,000 บาท รวมถึงค่าชดเชยไร่ละ 1,113 บาท ต่อไร่ รายละไม่เกิน 30 ไร่ ส่วนในรายที่เข้าหลักเกณฑ์ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นการดำเนินการ คาดว่าจะมีการโอนเงินเข้าบัญชี ธ.ก.ส.ของเกษตรกร ไม่เกินวันที่ 25 กุมภาพันธ์นี้

"ส่วนการขอสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวของสมาพันธ์เกษตรกรนั้น ตนจะนำเสนอไปยังนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผวจ.สงขลา เพื่อพิจารณาในการส่งเรื่องต่อไปยังส่วนกลางต่อไป โดยยังไม่สามารถตอบคำถามในเรื่องของการช่วยเหลือสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวจำนวน 2,500 ตันได้ เนื่องจากต้องรอส่วนกลางว่าจะนำเข้าสู่ที่ประชุม ครม.หรือไม่ รวมถึง ครม.พิจารณาอย่างไร" นายอนุชิตกล่าว

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"สมาพันธ์เกษตรสงขลาทวงถามเมล็ดพันธุ์ข้าว 2.5 พันตัน หาก 7 วันไร้คำตอบจะบุกทำเนียบ". (08-02-2560). มติชน.: สืบค้นเมื่อ 09-02-2560, เข้าถึงได้จาก : http://www.matichon.co.th/news/456814