เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ส่งออกข้าว ปี 60 แข่งเดือด ไทยหั่นราคาหนีเวียดนาม-อินเดีย

09 กุมภาพันธ์ 2560
2,330
สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยได้เปิดเผยรายงานสถานการณ์การส่งออกข้าวไทย ประจำปี 2559 และคาดการณ์ทิศทางการส่งออกข้าวในปี 2560 มีตัวเลขที่น่าสนใจระบุว่า ยอดการส่งออกข้าวไทยปี 2559 มีปริมาณ 9.88 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 190,000 ตัน จากปี 2558 เป็นที่น่าสังเกตว่า ยอดการส่งออกของไทยครองตำแหน่งเบอร์ 2 ในตลาดโลก แต่กลับมีอัตราการขยายตัว 0.9% ขณะที่อินเดีย เบอร์หนึ่ง ส่งออก 10.43 ล้านตัน แต่ติดลบ 4.7% และเวียดนาม ส่งออกได้ 4.95 ล้านตัน ติดลบ 25.1%
นายสมเกียรติ มรรคายาธร เลขาธิการสมาคมอธิบายว่า ปัจจัยที่ทำให้ส่งออกไทยโตสวนทางคู่แข่งเพราะ "ราคาส่งออก" ที่ปรับตัวลดลงไปอยู่ในระดับที่แข่งขันได้ โดยเฉพาะข้าวขาว เฉลี่ยที่ 445 เหรียญสหรัฐต่อตัน ลดลงจากปี 2558 ที่เฉลี่ย 471 เหรียญสหรัฐต่อตัน เทียบกับราคาข้าวขาวของเวียดนามแล้วไม่ต่างกันมากหนัก ทำให้ข้าวไทยสามารถแข่งขันได้ดีขึ้น

แต่เหตุที่ภาพรวมที่ยอดส่งออกข้าวขาว 4.91 ล้านตัน ลดลง 3.8% ข้าวนึ่ง 2.14 ล้านตัน ลดลง 7.5% เพราะตลาดตะวันออกกลาง และเอเชียซึ่งเป็นตลาดหลักของข้าวกลุ่มนี้มีปัญหากำลังซื้อ และคำสั่งซื้อข้าวรัฐบาลต่อรัฐบาล (G to G) ลดลง

ทั้งนี้ สมาคมคาดการณ์ข้าวโลกในปี 2560 มีผลผลิต 480 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 1.6% การบริโภค 477 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 1.5% ขณะที่การค้าข้าวโลกมีปริมาณ 40.78 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 2.7% ส่งผลให้มีสต๊อกคงเหลือจำนวนมาก 118 ล้านตัน เพิ่ม 1.9% จากปีก่อน แต่เป็นปริมาณสูงสุดในรอบ 20 ปี โดยคาดการณ์ว่า อินเดียจะยังครองอันดับหนึ่งมีปริมาณ 10 ล้านตัน รองลงมาคือ ไทย 9.7 ล้านตัน เวียดนาม 5.8 ล้านตัน และปากีสถาน 4.2 ล้านตัน

นายวัลลภ มานะธัญญา อุปนายกสมาคมกล่าวว่า ข้าวหอมมะลิส่งออกได้มากขึ้น 2.36 ล้านตัน หรือเพิ่มขึ้น 19% เป็นผลจากราคาที่ลดลง และจุดแข็งที่ผู้บริโภคชอบข้าวหอมไทย ทั้งนี้ ปี 2560 ข้าวหอมจะเพิ่มขึ้น ถ้าราคายังคงเป็นแบบนี้ และด้วยมาตรฐานใหม่ที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศจะช่วยให้มีข้าวหอมเกรดรองไปแข่งขันกับเวียดนามและกัมพูชาได้ แนวโน้มราคาข้าวหอมน่าจะปรับเหลือตันละ 700 จากปีก่อนที่ 800 เหรียญสหรัฐ

ข้าวขาวยังน่าห่วง

นายโชค เศรษฐีวรรณ อุปนายกสมาคมกล่าวว่า ปี 2560 ไทยจะส่งข้าวขาวได้ 4.6 ล้านตัน จากปี 2559 ที่ส่งออกได้ 4.9 ล้านตัน ปัจจัยสำคัญสถานการณ์การแข่งขันกับเวียดนามเป็นตัวแปรสำคัญที่สุด ต้องจับตาผลผลิตนาปีเวียดนามที่จะออกเดือนมีนาคม 12 ล้านตัน ปัจจัยอัตราแลกเปลี่ยน และนโยบายการระบายสต๊อกข้าวอินเดีย

"ข้าวขาวใหม่ส่วนใหญ่จะส่งออกไปตลาดเอเชีย ส่วนตลาดแอฟริกาจะนำเข้าข้าวเก่าเป็นหลักกว่า 90% ซึ่งปีที่ผ่านมาจะเห็นยอดนำเข้ามาเลเซียเพิ่มขึ้นเป็น 3.81 แสนตัน เพราะราคาไทยต่ำ แต่ถ้าปีใดราคาไทยแพงจะหันไปซื้อเวียดนาม"

กำลังซื้อข้าวนึ่งหดตัว

นายวิชัย ศรีประเสริฐ นายกกิตติมศักดิ์สมาคมกล่าวว่า ปีนี้ไทยจะส่งออกข้าวนึ่งได้ 2 ล้านตันจากปกติ 3 ล้านตัน เป็นการส่งออกถดถอยต่อเนื่องมาหลายปี โดยปัจจัยหลักมาจากลูกค้าตลาดส่งออกข้าวนึ่งส่วนใหญ่เป็นประเทศที่ขายน้ำมันเป็นรายได้หลัก เมื่อราคาน้ำมันลดลง กำลังซื้อหดตัว

โดยเฉพาะตลาดไนจีเรีย ซึ่งเป็นตลาดส่งออกข้าวนึ่งเบอร์ 1 ไม่เพียงกำลังซื้อหด แต่รัฐบาลไนจีเรียพยายามปลูกข้าวกินเอง และตั้งกำแพงภาษีนำเข้าข้าว 75% ทำให้กระทบการส่งออกตรงไปไนจีเรียหายไป ไทยต้องส่งผ่านพ่อค้าที่เบนิน และแคเมอรูนขายผ่านไปชายแดนไนจีเรีย ทำให้ยอดส่งออกเบนิน สูงขึ้น 1.421 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 76.4% แคเมอรูน 502,254 ตัน เพิ่มขึ้น 11.8%

แต่ 2 ตลาดนี้ยังไม่สามารถชดเชยยอดส่งออกไปไนจีเรียที่สูญเสียไปได้ เพราะยังมีปัญหาอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินไนร่าอ่อนค่าลงจาก 160 เป็น 400 ไนร่าต่อเหรียญสหรัฐ อีกทั้งไม่มีสถาบันการเงินไทยรายใดยอมรับแลกเงินไนร่า ทำให้มีปัญหาในการชำระเงินค่อนข้างสูงอีก

"ผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าราคาสินค้าเกษตรจะขยับขึ้น แต่เราก็ไม่มั่นใจว่าจะขึ้นได้หรือไม่ ถ้าสต๊อกยังเยอะ แต่ด้วยเหตุที่ภาวะราคาลดลงมา 6-7 ปีต่อเนื่อง หวังว่าจะปรับขึ้นมาได้บ้าง โดยเฉพาะข้าวนึ่ง ซึ่งซื้อขายลำบาก ถึงขายได้ก็ไม่มีกำไร ต้องแข่งกับข้าวอินเดีย โดยปกติข้าวไทยแพงกว่าอินเดีย ตันละ 30-50 เหรียญสหรัฐ แต่ตอนนี้ราคาอินเดียตันละ 370 เหรียญสหรัฐ ส่วนข้าวไทยตันละ 360-365 เหรียญสหรัฐ แต่ยังไม่แน่นอนเพราะมียังมีปัจจัยเสี่ยงจากค่าเงิน"

ดังนั้น เกษตรกรไทยต้องลดต้นทุนการปลูก ดูแลคุณภาพข้าวให้ได้ หากทำได้จะแข่งขันได้ดีขึ้น
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ส่งออกข้าว ปี 60 แข่งเดือด ไทยหั่นราคาหนีเวียดนาม-อินเดีย". (09-02-2560). ประชาชาติ.: สืบค้นเมื่อ 09-02-2560,
เข้าถึงได้จาก : http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1486548257