เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ข้าวนาปรังล้นทะลัก

09 กุมภาพันธ์ 2560
3,103
พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้เตรียมหารือกับกระทรวงพาณิชย์เพื่อเดินหน้าวางแผนการทำตลาดข้าว โดยให้กระทรวงพาณิชย์มุ่งหาตลาดส่งออกข้าวเพิ่มเพื่อรับมือผลผลิตข้าวล้นตลาด ซึ่งจะส่งผลให้ราคาตกต่ำ ทั้งนี้ หลังจากสำรวจพื้นที่ปลูกข้าวนาปรังทั่วประเทศ ณ วันที่ 1 ก.พ.60 พบว่ามีพื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปรังลุ่มเจ้าพระยา และลุ่มแม่กลองแล้ว 6.57 ล้านไร่ สูงกว่าเป้าหมายที่วางไว้ 4 ล้านไร่ หรือมากกว่าเป้า 2.57 ล้านไร่ ขณะที่พื้นที่เพาะปลูกทั่วประเทศมี 8 ล้านไร่ จากเป้าหมายที่วางไว้ 6.93 ล้านไร่ หรือสูงกว่าเป้า 1 ล้านไร่
"พื้นที่เพาะปลูกที่เพิ่มขึ้นทั่วประเทศในฤดูนาปรัง ชี้ให้เห็นว่าผลผลิตข้าวปี 60/61 ที่จะถึงน่าจะมีผลผลิตใกล้เคียงปีก่อน ที่ผลผลิตออกมามากจนทำให้ชาวนาต้องออกมาขายข้าวเองเพราะราคาตกต่ำ ดังนั้น ในปีนี้ จะพยายามควบคุมปริมาณปลูกข้าวให้เป็นไปตามแผน แต่ยอมรับว่าไม่มีมาตรการรับมือหรือบังคับไม่ให้ชาวนาปลูก แต่เรื่องนี้จะวัดฝีมือของกระทรวงเกษตรฯ คือชาวนาปลูกพืชอื่นแทนให้ได้"

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว กล่าวว่า หลังจากหารือกับคณะทำงานแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ที่มีปลัดกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานยังเข้าใจไม่ตรงกัน เรื่องผลผลิตข้าวหอมมะลิ เพราะข้าวหอมมะลิทั่วประเทศปลูกได้ประมาณ 8 ล้านตัน โดยปี 59 ปลูกข้าวได้ 10 ล้านตัน ทำให้ราคาลดลงจนเป็นปัญหา แต่ในที่ประชุมแผนข้าวครบวงจรของพาณิชย์กำหนดปริมาณให้หอมมะลิเหลือ 4 ล้านตัน.

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ข้าวนาปรังล้นทะลัก". (09-02-2560). ไทยรัฐ.: สืบค้นเมื่อ 09-02-2560, เข้าถึงได้จาก :