เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ลาววางแผนเพิ่มผลผลิตข้าว หวังส่งออกถึง 1 ล้านตันในปี 2563

31 มกราคม 2560
2,338
ซินหวา - กระทรวงเกษตรและป่าไม้ของลาวคาดว่าจะส่งออกข้าวได้ประมาณ 400,000 ตัน ในปี 2560 และหวังให้ตัวเลขส่งออกขยับสูงถึง 1 ล้านตันภายในปี 2563
ภาพแฟ้มซินหวาเผยให้เห็นเจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบเมล็ดข้าวที่โรงสีแห่งหนึ่งในแขวงสะหวันนะเขต ของลาว ทางการลาวสนับสนุนให้เกษตรกรปลูกข้าวเชิงพาณิชย์มากขึ้นและคาดหวังว่ายอดส่งออกข้าวของประเทศจะขยับเพิ่มขึ้นถึง 1 ล้านตันในปี 2563. -- Xinhua/Liu Ailun.

กระทรวงเกษตรและป่าไม้วางแผนที่จะเพิ่มผลผลิตข้าว เพื่อให้ข้าวขาวมีสัดส่วนราว 30% ของผลผลิตทั้งหมด และได้รับการรับรองตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) สำหรับการส่งออก สื่อท้องถิ่นของลาวรายงานวานนี้ (29)

เกษตรกรและผู้ประกอบการจำนวนมากกำลังปลูกข้าวบนพื้นฐานเชิงพาณิชย์เพื่อปรับปรุงคุณภาพข้าวให้สอดคล้องตามมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยหลายกิจการได้ส่งออกผลผลิตข้าวให้กับต่างชาติ เช่น จีน เวียดนาม มองโกเลีย และหลายชาติในยุโรป


ในปี 2559 ลาวส่งออกข้าวสารจำนวน 21,000 ตัน และข้าวเปลือกอีกจำนวน 52,000 ตัน และขายข้าวเปลือกผ่านการค้าชายแดนอีก 248,000 ตัน โดยตลอดช่วงปีที่ผ่านมานั้น กระทรวงเกษตรและป่าไม้ได้สนับสนุนให้เกษตรกรปลูกข้าวที่จำนวน 4.2 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 2% เมื่อเทียบกับปี 2558 และตั้งเป้าให้การปลูกข้าวในปีนี้ ได้ผลผลิตที่ 4.3 ล้านตัน

ทางการวางแผนจัดสรรข้าวประมาณ 2.1 ล้านตัน ไว้ใช้สำหรับการบริโภคในประเทศ และเก็บเข้าคลังสำรอง 400,000 ตัน ส่วนอีก 500,000-600,000 ตัน จะนำไปผ่านกระบวนการ และเก็บไว้เป็นเมล็ดพันธุ์อีก 100,000 ตัน

ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญสำหรับตลาดภายในประเทศและการส่งออกของลาว เช่นเดียวกันกับกาแฟ ข้าวโพด ชา อ้อย มันสำปะหลัง ลูกเดือย และถั่ว

ในปีนี้ กระทรวงจะส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรผลิตพืชเศรษฐกิจเพื่อการบริโภคในประเทศและส่งออก โดยตั้งเป้าผลผลิตกาแฟที่ 126,000 ตัน ข้าวโพด 1.3 ล้านตัน อ้อย 2.43 ล้านตัน มันสำปะหลัง 1.55 ล้านตัน และถั่ว 94,300 ตัน

กระทรวงคาดว่าภาคการเกษตรและป่าไม้จะมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยต่อปีที่ 3.1-3.4% จนถึงปี 2563 คิดเป็นร้อยละ 17 ของจีดีพี.