เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ชาวโคราชรณรงค์ปลูกปอเทืองแทนข้าวนาปรังช่วงแล้ง

30 มกราคม 2560
2,112
ชาวโคราช รณรงค์ปลูกปอเทืองแทนข้าวนาปรังช่วงแล้ง เพิ่มความงามให้สะพานไม้ร้อยปี หวังดึงดูดนักท่องเที่ยว
นายสุรพันธ์ ศิลปสุวรรณ นายอำเภอครบุรี จ.นครราชสีมา นำเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอครบุรี พร้อมด้วยผู้นำชุมชนตำบลโคกกระชาย ลงพื้นที่สำรวจการส่งเสริมการเพาะปลูกพืชใช้น้ำน้อยทดแทนการทำนา ที่บริเวณแปลงนารอบสะพานไม้ร้อยปี บ้านโคกกระชาย อ.ครบุรี ซึ่งเป็นจุดที่ทางอำเภอครบุรีได้ขอความร่วมมือให้ชาวนาบางส่วนงดการทำนาปรัง เพื่อปรับเปลี่ยนมาปลูกปอเทืองบำรุงดิน ในช่วงหน้าแล้งทดแทน ลดความเสี่ยงในการขาดแคลนน้ำจากการทำนาช่วงฤดูแล้ง อีกทั้งยังจะเป็นการเพิ่มความสวยงามให้กับสะพานไม้ร้อยปี ซึ่งเป็นสะพานไม้โบราณอายุกว่า 100 ปี ที่ได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งใหม่ของอำเภอครบุรีอีกด้วย ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากชาวนาในพื้นที่เป็นอย่างดี โดยเฉพาะชาวนาที่ไม่มีพื้นที่นาติดกับลำน้ำ ได้หันมาร่วมปลูกปอเทืองกันหลายสิบไร่ เพื่อหวังที่จะปรับปรุงสภาพดินไว้รองรับฤดูกาลเพาะปลูกข้าวนาปีครั้งหน้า และดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวที่สะพานไม้ร้อยปี สร้างรายได้ให้กับชุมชนอีกทางหนึ่งด้วย

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ชาวโคราชรณรงค์ปลูกปอเทืองแทนข้าวนาปรังช่วงแล้ง". (28-01-2560). news.sanook.com.:
สืบค้นเมื่อ 30-01-2560, เข้าถึงได้จาก : http://news.sanook.com/2160502/