เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
ขึ้นน้ำมันทุกชนิด50สต.เว้นE85ขยับ30สต.-มีผลพรุ่งนี้
15 สิงหาคม 2562
1,808

บมจ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก (PTTOR) และบมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น ประกาศปรับขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิด 50 สตางค์ต่อลิตร เว้น E85 ขยับ 30 สตางค์ต่อลิตร มีผลพรุ่งนี้( 16 ส.ค. ) เวลา 05.00 น. โดยส่งผลให้ราคาใหม่เป็นดังนี้


ดีเซล อยู่ที่ 26.09 บาทต่อลิตร


E85 อยู่ที่ 20.09 บาทต่อลิตร


E20 อยู่ที่ 24.74 บาทต่อลิตร


แก๊สโซฮอล์ 91 อยู่ที่27.48 บาทต่อลิตร


แก๊สโซฮอล์ 95 อยู่ที่ 27.75บาทต่อลิตร


และเบนซิน 95 เฉพาะปตท. อยู่ที่ 35.16 บาทต่อลิตร ทั้งนี้ ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแหล่งอ้างอิงข้อมูล :