เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ห้างใหญ่ฮ่องกงซื้อข้าวไทย

12 มกราคม 2560
2,815
ทูตพาณิชย์ไทยในฮ่องกง ดึงยักษ์ค้าปลีก "759 ซูเปอร์สโตร์" ซื้อข้าวไทยหมื่นตัน เริ่มนำเข้าล็อตแรกแล้ว 136 ตัน และจะนำเข้าทุกอาทิตย์จนครบ พร้อมตั้งเป้าหมายส่งออกข้าวไทยไปฮ่องกงปีนี้กว่า 2 แสนตัน
นายวิทยากร มณีเนตร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ เมืองฮ่องกง เปิดเผยว่า ขณะนี้ห้างสรรพสินค้า 759 หรือ 759 ซูเปอร์สโตร์ ซึ่งเป็นห้างค้าปลีกยักษ์ใหญ่ของฮ่องกง มีสาขา 250 แห่งในฮ่องกง ได้เริ่มนำเข้าข้าวหอมมะลิ และข้าวชนิดอื่น ๆ จากไทยไปวางจำหน่าย? โดยนำเข้าข้าวจากบริษัท สยามไดมอนด์ เอ็กซ์ปอร์ต ประเทศไทย ล็อตแรก 136 ตัน คิดเป็นมูลค่า 4 ล้านบาท จากที่ทั้ง 2 ฝ่ายได้ทำบันทึกความเข้าใจ (เอ็มโอยู) ร่วมกันตั้งแต่เดือนพ.ย.59 ไว้ทั้งสิ้น 10,000 ตัน และปี 60 นี้ ตั้งเป้าหมายเพิ่มขึ้นให้ได้มากกว่า 200,000 ตัน

"แต่เดิมนั้น ห้าง 759ฯ นำเข้าข้าวขาวจากเวียดนาม มาทำตลาดในฮ่องกง แต่สำนักงานฯได้พยายามเสนอให้เห็นว่า ข้าวไทยมีคุณภาพดี ได้มาตรฐาน และมีคุณค่าทางโภชนาการสูง อีกทั้งราคาใกล้เคียงกับข้าวของเวียดนาม เขาจึงหันมานำเข้าจากไทยแทน โดยจะนำเข้าอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์จนกว่าจะครบทั้ง 10,000 ตัน คิดเป็นมูลค่า 8 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ"
นอกจากนี้ ห้าง 759ฯ ยังได้ทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ข้าวไทย ติดบนรถบรรทุกโดยมีคำว่า ส่งตรงจากเมืองไทย เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคได้รับรู้ด้วย เพราะคนฮ่องกงส่วนมาก นิยมบริโภคข้าวหอมมะลิจากไทย รวมถึงยังเป็นการยกระดับสินค้าของห้างฯ จากเดิมที่เคยนำเข้าข้าวจากเวียดนาม แต่ปัจจุบันได้นำเข้าข้าวจากไทยทั้งหมดแล้ว จึงถือเป็นลูกค้ารายใหม่ของไทย และน่าจะนำเข้าข้าวไทยอย่างต่อเนื่อง ส่วนลูกค้ารายเดิม ก็ยังคงนำเข้าข้าวไทยอย่างต่อเนื่องเช่นกัน โดยนำเข้าข้าวหอมมะลิในสัดส่วนกว่า 90% ของการนำเข้าทั้งหมดจากไทย
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ห้างใหญ่ฮ่องกงซื้อข้าวไทย". (12-01-2560). เดลินิวส์.: สืบค้นเมื่อ 12-01-2560, เข้าถึงได้จาก :