เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

พาณิชย์ เล็งโละสต๊อกข้าวเสื่อม 1.8 ล้านตัน เข้าสู่อุตสาหกรรมทางเลือก

12 มกราคม 2560
3,293
'พาณิชย์' เล็งโละสต๊อกข้าวเสื่อม 1.8 ล้านตันเข้าสู่อุตสาหกรรม ทั้งพลังงานทางเลือก พลาสติก บรรจุภัณฑ์ ระบุใช้วิธีประมูลทั้งหมด คาดเริ่มประมูลได้ภายในไตรมาสแรก
เมื่อวันที่ 10 ม.ค.60 นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ขณะนี้ กรมฯอยู่ระหว่างการจัดทำแผนการระบายสต๊อกข้าวรัฐบาล 8 ล้านตัน หลังจากที่ได้ขออนุมัติจากคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) แล้ว โดยกำลังพิจารณาว่าจะนำข้าวกลุ่มใดมาเปิดระบายก่อน ซึ่งแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่

1. ข้าวที่ผ่านมาตรฐานและใกล้เคียงกับมาตรฐาน โดยมีข้าวไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานปนอยู่เล็กน้อย มีปริมาณ 3 ล้านตัน จะเปิดระบายผ่านช่องทางปกติ 2. ข้าวที่มีข้าวต่ำกว่ามาตรฐานปนอยู่มาก แต่มีอายุการเก็บไม่เกิน 5 ปี มีปริมาณ 3.15 ล้านตัน จะเปิดระบายให้กับอุตสาหกรรมอาหารสัตว์หรือแปรรูป และ 3.ข้าวเสื่อม ข้าวผิดชนิด ผิดมาตรฐาน ไม่สามารถนำไปบริโภคทั้งคนและสัตว์ ปริมาณ 1.8 ล้านตัน คาดว่าจะเริ่มเปิดระบายได้ภายในไตรมาส 1 นี้

สำหรับข้าวในกลุ่ม 3 ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีปัญหา เพราะสภาพข้าวเสื่อมมีการเก็บนานเกินกว่า 5 ปี ต้องระบายเข้าสู่อุตสาหกรรมอย่างเดียวเท่านั้น เช่น เอทานอล อุตสากรรมพลาสติก หรือบรรจุภัณฑ์ (แพ็กเกจจิ้ง) โดยวิธีการเปิดระบายในกลุ่มนี้ จากการหารือกับกระทรวงพลังงานได้ข้อสรุปว่า จะใช้วิธีการเปิดประมูล โดยให้กระทรวงพลังงานประสานผู้ประกอบการเอทานอลมาเข้าร่วมประมูล และเปิดโอกาสให้อุตสาหกรรมไบโออื่นๆ มาร่วมประมูลด้วย

"ทั้ง 3 กลุ่ม ตั้งเป้าหมายจะระบายออกให้หมดภายในปีนี้ เพื่อลดค่าฝากเก็บเดือนละ 504 ล้านบาท แต่จะนำกลุ่มไหนเปิดประมูลก่อนกำลังพิจารณาอยู่ เพราะการเปิดระบายต้องรอบคอบและพิจารณาไม่ให้เกิดผลกระทบกับราคาข้าวในตลาด แม้กระทั่งกลุ่ม 3 ที่เปิดระบายให้เอทานอล หากระบายได้ราคาต่ำก็จะมีผลต่อราคาข้าวในตลาดเช่นกัน จึงต้องพิจารณาให้รอบคอบ"

สำหรับสถานการณ์ตลาดข้าวในปัจจุบัน ในวันที่ 11 ม.ค. 60 น.ส.วิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ จะเชิญผู้ประกอบข้าวทั้งระบบมาหารือ เพื่อสอบถามถึงผลผลิตข้าว และสถานการณ์ในภาพรวม เพื่อนำข้อมูลมาทำแผนข้าวครบวงจรปี 60/61 ซึ่งหลังจากได้ข้อสรุปแล้ว คาดว่าจะกำหนดเป้าหมายการส่งออกข้าวในปี 60 ได้ แต่เชื่อว่าการส่งออกในปีนี้น่าจะใกล้เคียงกับปี 59 ที่ส่งออกได้ปริมาณ 9.6 ล้านตัน

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
" พาณิชย์ เล็งโละสต๊อกข้าวเสื่อม 1.8 ล้านตัน เข้าสู่อุตสาหกรรมทางเลือก". (10-01-2560). ไทยรัฐ.: สืบค้นเมื่อ 12-01-2560, เข้าถึงได้จาก : http://www.thairath.co.th/content/832689